Tag Archives: MUF

M struntar i forskning kring elever och betyg

20 Mar

Den debattartikel Lorentz Tovatt och jag om tidigare betyg och skriftliga omdömen fick rätt snabbt ett svar från moderaterna Tomas Tobé (ordförande i riksdagens utbildningsutskott) och Erik Bengtzboe (ordförande MUF), men eftersom svaret helt valde att bortse från all kritik valde Lorentz och jag att replikera det. Svaret finns nu uppe på SvD Opinion men kan även läsas inklistrat här nedan;

M struntar i forskning kring elever och betyg

Miljöpartiet och Moderaterna skiljer sig i den grundläggande synen på eleven och skolan. Därför har Moderaterna helt rätt när de säger att ideologin styr när vi ifrågasätter betyg (Brännpunkt 6/3). Men tyvärr stämmer inte deras analys i något annat än just det.

För oss är det självklart att ansvaret för det svenska utbildningsväsendet är gemensamt och inte någonting som kan placeras på den enskilda individen. När en elev misslyckas med att nå de ställda målen är det på grund av att skolan och samhället misslyckats med att skapa en god studiemiljö för eleven. Det är för oss också en självklarhet att vi låter experter och forskning avgöra vilka reformer som gagnar skolan bäst.

Det är därför vi vågar stå på oss och mena att tidigare betyg inte är en lösning för den svenska skolan trots att det inte är en populär åsikt. I vår artikel på Brännpunkt 1/3 gav vi flera exempel på experter på området som höll med oss om det. Vi menar inte att betyg helt ska tas bort, de är ett bra verktyg för urval inför gymnasiet och högre studier, men innan dess vill vi använda oss av skriftliga omdömen istället. Omdömena ger större plats för nyanser, och forskning har också visat att de ökar resultaten och inte ger samma instängningseffekter som betyg kan ha.

De moderata debattörer som replikerade oss valde att inte diskutera denna forskning. Trots detta är de bergsäkra på att deras förslag om att införa betyg från årskurs tre är ett bra sådant. De är säkra på att det är en bra idé redan innan de utvärderat om det var en bra idé att införa betyg från årskurs sex.

Det enda stöd de ger för att det skulle vara en lösning är en IFAU-rapport som i sitt slutord menar att dess resultat är baserat på flera decennier gammal data och att de inte går att överföra till dagens samhälle.

Men för Moderaterna är symboliken i tidigare betyg viktigare än att de ska vara effektiva. Men vilken är då symboliken? Jo, att skolans misslyckande är på grund av eleverna – inte politikerna.

När man tror att lösningen på skolans problem är mer betygsättning tror man också att det är eleverna det är fel på. För om det vore fel på resurserna eller verktygen skulle man också kommit med andra förslag.

Vi i Miljöpartiet vill ta ansvar för den svenska skolan. Det är därför vi valt att prioritera fler lärare över fler skattesänkningar och det är därför vi säger nej till tidigare betyg. För oss handlar det om ideologi, och vår ideologi sätter resultat över populism.

Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom
Jakob Lundgren, Grön Ungdom

Annonser

Angrip inte unga politiker, Sverok

25 Dec

Sverok är en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Jag har själv aldrig varit engagerad i den men jag känner många som är det och jag har bara hört gott om organisationen från dem. Det är därför jag också blir extra ledsen när Sveroks förbundsordförande Rebecka Pentrell tillsammans med förbundschefen för Studiefrämjandet, Tjia Torpe, på en av Sveriges främsta nyhetssidor väljer att degradera tiotusentals ungdomars engagemang.

”Partiernas ungdomsförbund har förvandlats från demokratiskolor för hela generationer till plantskolor för framtidens politiska elit.”

Rebecka Pentrell & Tjia Torpe

Nu vet inte jag om vare sig Rebecka Pentrell eller Tjia Torpe någonsin varit aktiva i ett politiskt ungdomsförbund men oavsett fallet så delar jag inte den nidbild de har av de unga som engagerar sig. Faktum är att jag tror att den nidbilden bidrar till att unga drar sig för att engagera sig.

Jag lämnade mina politiska uppdrag för snart tre månader sedan. När jag öppet sade att jag skulle kliva av var reaktionerna många och spridda. Många var förstås stöttande och såg att jag precis som så många andra unga som engagerar sig ideellt försökt göra alltför mycket samtidigt. Andra skrev till mig och var glad för att en ”politisk broiler” hoppat av, att plantskolan inte lyckats skola mig till toppen eller att den elit som skulle fostrat mig aldrig fick se mig blomma. Sådan är synen på unga som engagerar sig politiskt.

Det faktum att jag aldrig haft en önskan om att tjäna pengar på politik eller ens syssla med det på heltid gör ingen skillnad för dessa personer. De är inte intresserade av att höra det och fick de höra det skulle de ändå inte tro på mig. Bilden av mig och andra unga som politiska karriärister har satts av media och i den bilden har föraktet slagit rot.

För några år sedan deltog jag på ett möte Grön Ungdom höll i. Vi var rätt många på det mötet och en föreläsare som var där för att tala med oss frågade oss om vi såg oss som politiker. Så gott som inget svarade ja. De flesta såg sig istället som gräsrötter och det enda de ville var att göra sin skola, sin stad, sitt land – ja, världen, bättre. Politiker är det få unga som vill vara. Så snart man börjar närma sig kommunfullmäktige eller andra demokratiska församlingar blir man ifrågasatt både för sin ålder och för sina motiv. Dels är man för ung och dels är man bara ytterligare en politisk broiler. Ens engagemang misstänkliggörs. Föraktet visar sig.

Samma bild av personer som bara vill göra världen bättre har jag fått när jag träffat personer från andra ungdomsförbund. Jag håller inte alltid med de jag träffar från andra förbund, men det vi alltid haft gemensamt är att vi engagerat oss för att vi tror på någonting. Inte för att vi vill plocka ut en riksdagslön i framtiden.

”.. vi måste alla ta vårt ansvar för demokratins framtid”

Skriver de i artikeln. Jag tror att deras önskan att ta ansvar för demokratins framtid är genuin. Därför är det synd att de väljer att hävda sig själva genom att förminska ungas politiska engagemang. Jag tror att det är bra att unga kan engagera sig på många olika håll och Sverok bedriver en väldigt viktig och väldigt uppskattad verksamhet. Men det ger inte dem rätten att förminska de politiska ungdomsförbunden till plantskolor.

Precis som Sverok tar de svenska ungdomsförbunden ansvar för att fostra Sveriges unga i hur en demokrati fungerar. Vi finns ute i skolorna för att prata om politik med ungdomar på deras villkor och alltför ofta får ungdomsförbunden själva försöka föra ungas talan när de politiska partierna sviker.

Ungas röster hörs idag alltför sällan och alltför sällan tar unga plats i Sveriges demokratiska församlingar. Men för att få ungas röster hörda måste vi unga arbeta tillsammans. Därför önskar jag att Sverok, Studiefrämjandet och andra som organiserar unga slutade sprida bilden av politiskt engagemang som oärligt. Unga engagerar sig politiskt för att göra världen bättre. Varken mer eller mindre.

MUF mindre HBTQ-vänliga än KDU?

3 Aug

Pride-veckan är nu slut och det innebär att politiker och opinionsbildare runt om i Sverige skiftar fokus från HBT-frågor till andra frågor, t.ex.  opinionssiffror och skolk. Men jag har fortfarande lite kvar som jag vill få sagt. Den här gången handlar det om ett problem som verkar finns inom Moderata Ungdomsförbundet.

HBT-bloggaren Bengt Held har i ett rätt nytt inlägg gått igenom riksdagspartiernas ungdomsförbunds inställningar till olika HBT-frågor. Bland de frågor han ställt var fem av ungdomsförbunden för alla förslag, dessa ungdomsförbund var Grön Ungdom, Ung Vänster, SSU, CUF och LUF. De två som inte var för alla var MUF och KDU.

KDU ställer sig tveksam till två förslag men går inte helt emot dem. Dessa två förslag är avskaffning av steriliseringskravet för den som vill byta juridiskt kön och att personen som vill genomgå bytet inte måste vara svensk medborgare. Det hela ligger i linje med att även KD nu är villiga att se över steriliseringskravet.

MUF å andra sidan är emot hela fem av förslagen. Att införa förbud mot diskriminering p.g.a. sexuell läggning i regeringsformen, att införa förbud mot diskriminering p.g.a. könsidentitet i regeringsformen, att hets mot folkgrupp även ska skydda transpersoner, att hatbrottslagen specifikt ska inkludera transpersoner och att FN ska arbeta för en HBT-resolution.

Anledningen till att MUF är emot många av förslagen är att förbundet att grupper är emot att med i lagar mot diskriminering. Och det här är ett problem jag ofta upplevt när jag diskuterat med medlemmar i förbundet. Eftersom de är så fokuserade på den egna individens värde och egenskaper blir man blind för strukturella problem. Och det verkar vara det som hänt här. För när man endast studerar allting på ett individuellt plan så blir inte slutsatserna nödvändigtvis bättre, utan de kan tvärtom bli mycket sämre. När man gör det kan man till exempel aldrig upptäcka att kvinnor tjänar i snitt 92% av vad män gör för samma arbete, eller att homosexuella män får lägre län än heterosexuella. Om man ska upptäcka sådana strukturella skillnader måste man studera det stora hela, inte det lilla individuella.

MUF har hamnat i någon nyliberal jargong som innebär att de inte längre kan uppmärksamma strukturell diskriminering och därför vill de inte heller ha en diskrimineringslagstiftning.

Om min tolkning av MUF:s hållning i frågan är felaktig kan någon jättegärna informera mig om detta i kommentarerna.

Vår miljö – en blå planet: En rapport från Moderata Ungdomsförbundet

18 Mar

I januari 2008 inledde Moderata Ungdomsförbundet arbetet med att ta fram en miljörapport och i augusti det året så släpptes den. Men den har sedan dess försvunnit från internet och när jag mailade MUF:s kansli så fick jag höra att de inte hade den.

Att sju månader av hårt arbete ska gå förlorat är tråkigt tycker jag, därför är det tur att jag sparade den på min dator när jag läste den första gången. Så nu kan jag ladda upp den på nätet så att alla kan läsa den och ta lärdom. MUF – Vår miljö – En Blå Planet!

Rapporten har mycket att lära ut. Bland annat lär vi oss att människan har en har en naturlig rätt att påverka jorden, att vi lever allt mer ”naturligt” och att moderata ungdomsförbundet är en av de starkaste förespråkarna för en hållbar utveckling. Vi lär oss att miljöproblemens lösningar finns i den fria marknaden och att vi inte får minska mängden resor och transporter! För om vi minskar mängden transporter kommer vi snart inte ha mat i våra butiker skriver MUF.

Vi lär oss också att det är dåligt att vi politiker förbjudit farliga ämnen, infört miljöskatter, stöttat miljöbilsutvecklingen och energieffektiviserat hus. Istället bör vi pumpa ut havens salt i luften så att molnen blir tätare och reflekterar solljus. (En åtgärd som inte alls skulle skada många havslevande djur och vara högst tillfällig)

Att koldioxidskatterna är 270 öre för höga får vi också lära oss samt att den där Norrbotniabanan är jävligt onödig, för det bor väl ändå ingen i Norrland?

Nej, efter att läst den har rapporten har jag lärt mig mycket. Vi bör kanske inte fokusera så mycket på det här med att sänka våra koldioxidutsläpp, för med längre batteritid i mobiltelefonerna är utvecklingen mot ett hållbart samhälle redan på frammarsch!

MUF:s lösningar i kortversion

 • Var inte så jävla pessimistiska!
 • Den fria marknaden kirrar allt!
 • Pumpa upp havens salt i luften
 • Tekniken löserne’
 • Satsa inte så mycket på kollektivtrafik
 • Sänk koldioxidskatten
 • Mer kärnkraft åt folket!
 • Internationella avtal ska fokusera på forskning, inte utsläppsminskningar
 • Fler poliser som kan sätta dit dom där jävla nerskräparna
 • Tekniken kan lösa allt, till exempel avskogning
 • Res mer!
 • Inga satsningar på Norrland, där bor ändå ingen
 • Skapa inga skatteinitiativ som gör miljövänliga produkter billigare
 • Sänk skatten
 • Lita på teknikutvecklingen!
 • Sveriges bistånd borde gå till att skapa marknadskanaler och stärka äganderätten. Inte flumsaker som infrastruktur, jordbruk, demokrati och läkemedel.
 • Teknik som inte finns än, men som kanske kommer att finnas