Tag Archives: Moderaterna

M struntar i forskning kring elever och betyg

20 Mar

Den debattartikel Lorentz Tovatt och jag om tidigare betyg och skriftliga omdömen fick rätt snabbt ett svar från moderaterna Tomas Tobé (ordförande i riksdagens utbildningsutskott) och Erik Bengtzboe (ordförande MUF), men eftersom svaret helt valde att bortse från all kritik valde Lorentz och jag att replikera det. Svaret finns nu uppe på SvD Opinion men kan även läsas inklistrat här nedan;

M struntar i forskning kring elever och betyg

Miljöpartiet och Moderaterna skiljer sig i den grundläggande synen på eleven och skolan. Därför har Moderaterna helt rätt när de säger att ideologin styr när vi ifrågasätter betyg (Brännpunkt 6/3). Men tyvärr stämmer inte deras analys i något annat än just det.

För oss är det självklart att ansvaret för det svenska utbildningsväsendet är gemensamt och inte någonting som kan placeras på den enskilda individen. När en elev misslyckas med att nå de ställda målen är det på grund av att skolan och samhället misslyckats med att skapa en god studiemiljö för eleven. Det är för oss också en självklarhet att vi låter experter och forskning avgöra vilka reformer som gagnar skolan bäst.

Det är därför vi vågar stå på oss och mena att tidigare betyg inte är en lösning för den svenska skolan trots att det inte är en populär åsikt. I vår artikel på Brännpunkt 1/3 gav vi flera exempel på experter på området som höll med oss om det. Vi menar inte att betyg helt ska tas bort, de är ett bra verktyg för urval inför gymnasiet och högre studier, men innan dess vill vi använda oss av skriftliga omdömen istället. Omdömena ger större plats för nyanser, och forskning har också visat att de ökar resultaten och inte ger samma instängningseffekter som betyg kan ha.

De moderata debattörer som replikerade oss valde att inte diskutera denna forskning. Trots detta är de bergsäkra på att deras förslag om att införa betyg från årskurs tre är ett bra sådant. De är säkra på att det är en bra idé redan innan de utvärderat om det var en bra idé att införa betyg från årskurs sex.

Det enda stöd de ger för att det skulle vara en lösning är en IFAU-rapport som i sitt slutord menar att dess resultat är baserat på flera decennier gammal data och att de inte går att överföra till dagens samhälle.

Men för Moderaterna är symboliken i tidigare betyg viktigare än att de ska vara effektiva. Men vilken är då symboliken? Jo, att skolans misslyckande är på grund av eleverna – inte politikerna.

När man tror att lösningen på skolans problem är mer betygsättning tror man också att det är eleverna det är fel på. För om det vore fel på resurserna eller verktygen skulle man också kommit med andra förslag.

Vi i Miljöpartiet vill ta ansvar för den svenska skolan. Det är därför vi valt att prioritera fler lärare över fler skattesänkningar och det är därför vi säger nej till tidigare betyg. För oss handlar det om ideologi, och vår ideologi sätter resultat över populism.

Lorentz Tovatt, språkrör Grön Ungdom
Jakob Lundgren, Grön Ungdom

Annonser

Öppna partibidrag minskar korruptionen

11 Apr

Den moderata biståndsministern Gunilla Carlsson lanserade nyligen hemsidan OpenAid.se, en sida där man kan följa vars det svenska biståndet går. Tanken är att öppenheten kommer att minska korruptionen och öka förtroendet för systemet och det tycker jag är en sund tanke.

Jag vill till exempel förnimma mig själv om att Barack Obama gjorde samma sak med sitt stimulipaket och att det fungerade väldigt väl i det fallet då det blev väldigt lite svinn.

Frågan är väl däremot varför öppenhet bara är bra när det gäller biståndet. Varför är inte öppenhet en bra sak när det gäller bidrag till partierna?

Socialdemokraten Anders Ygeman skrev tidigare om det på Newsmill och funderar kring varför Moderaterna idag blockerar att partibidrag på över 20 000 publiceras öppet. S, V, MP, FP och C är alla överens om att öppenheten för att hindra korruption går före valhemligheten för bidragsgivarna som skänker över 20 000 kr.

Stiftelsen Fria Media har donerade närmare en miljon kronor till Moderaterna bara under 2006 och de är helt öppna med att de gör dessa donationer med krav på motprestation. Om Fria Media är unika i detta beteende eller inte vet vi inte men Moderaterna fick 2006 30 miljoner i dessa partibidrag och vissa av bidragsgivarna ska ha fått träffa partiledningen.

Jag menar inte att Moderaterna är ett träsk av korruption för det kan jag omöjligen veta. Däremot tycker jag att det är helt orimligt att man i en fungerande demokrati tillåter en så uppenbar korruptionsrisk. Malta, Schweiz och San Marino är tillsammans med Sverige de enda europeiska länderna som saknar lagstiftning rörandes offentlig redovisning av partifinansieringen och det är ett sällskap vi bör lämna snarast.

Anders Borgs miljöfiasko

15 Dec

Jag trodde egentligen aldrig att det skulle hända på riktigt. Att Alliansregeringen faktiskt skulle få för sig att sälja de svenska utsläppsrätterna, men nu verkar det luta allt mer mot det.

I en intervju med Veckans Affärer talar Finansminister Anders Borg (M) om utsläppsrätternas finansiella värde och att han kan komma att sälja dem till länder som inte själva nått sina utsläppsmål.

En försäljning av de svenska utsläppsrätterna skulle vara en katastrof för miljöpolitiken. Utsläppsrätterna har vi fått inom ramarna för Kyotoavtalet eftersom vi minskat utsläppen med mer än vad vi åtagit oss att göra. En försäljning skulle helt enkelt innebära att någon annan får släppa ut de utsläpp vi kämpat så hårt för att få ner.

Sju miljarder skulle vi få för våra utsläppsrätter i dagsläget. Det är sju miljarder för de 14 % minskade utsläpp vi gjort jämfört med våra åtaganden under Kyotoavtalet (Vi fick öka med 4 % men har minskat med 10 %). Det är väldigt lite pengar för väldigt stora utsläppsminskningar. Låt oss sätta det i perspektiv.

Sveriges miljöbudget ligger idag på ungefär 5 miljarder och alla de pengarna går inte till klimatarbete utan det handlar även om investeringar i biologisk mångfald och så vidare. Men om vi räknar från år 1994 när Sverige fick sin första koldioxidskatt tills idag så har Sverige lagt väldigt mycket mer på klimatet än de sju miljarder Anders Borg vill casha in på allt vårt arbete. Att sälja utsläppsrätterna är helt enkelt en väldigt dålig deal.

Jag har dessutom tidigare skrivit om utsläppsrätterna på Newsmill och publicerade idag en nyhet om det hela på Supermiljöbloggen. Även Alliansfritt Sverige skriver om det hela.

Regeringsmakten till salu

2 Sep

Grön Ungdom imponerar idag med en riktigt snyggt genomförd kampanj. Angående Peter Erikssons artikel i DN om Moderaterna och Kristdemokraternas hemliga finansiärer har man lagt ut Rosenbad på Tradera.

Just Moderaterna har tagit emot hela 80 miljoner kronor de senaste tio åren. Vissa bidragsgivare till Moderaterna är dessutom helt öppna med att de kräver motprestationer för de pengar de ”donerar”. Jag skrev tidigare om Fria Media på Alliansfritt. Fria Media är en stiftelse som bara år 2006 skänkte över 800 000 till Moderaterna och de kräver dessutom att partierna redovisar hur de klarat av Fria Medias ”projekt”.

Jag tycker att Sverige har en så pass osäker demokrati. Grön Ungdoms kampanj var talande i att det gick att köpa politisk makt men jag undrar om det inte är så att det som är mest talande är Moderaternas tystnad. Vilka krafter är det som stoppar partiet från att publicera deras största bidragsgivare?

Bloggar; Jämtsved (MP), Jakop Dalunde (MP)

Miljön behöver en rödgrön regering

2 Sep

Jag skriver i dagens Norran (2/9-10) att miljön behöver ett regeringsskifte

Miljön behöver en rödgrön regering

Regeringen har tagit allvarliga steg bakåt i den miljöpolitik som det tagit decennier att bygga upp. Det är både unikt och beklagligt.

Så skriver Naturskyddsföreningen i sin oberoende granskning av alla partiers miljöpolitik inför valet.

Alliansregeringen får underkänt av Naturskyddsföreningen i elva av tjugo undersökta frågor. I fem frågor har man varit passiva och i endast fyra får Alliansen godkänt. Man konstaterar också att Moderaterna kört över de mindre partierna i ett antal frågor och drivit på en ohållbar miljöpolitik.

Men det innebär inte att det bara är Moderaterna som är problemet. Centerpartiet har varit pådrivande när man tog bort skatten på handelsgödsel, någonting som kommer att öka övergödningen i Östersjön och som dessutom för med sig folkhälsoproblem. Centerpartiets ordförande Maud Olofsson var dessutom personligen pådrivande när Sydafrika beviljades ett lån från Världsbanken för att bygga världens fjärde största kolkraftverk. Någonting som till och med miljöboven USA var motståndare till på grund av kolkraftverkets stora klimatpåverkan.

De rödgröna partiernas miljöpolitik ser tack och lov bättre ut. Miljöpartiet får högst betyg i Naturskyddsföreningens undersökning och tillsammans med Vänsterpartiet har man också drivit Socialdemokraterna i en miljövänligare riktning.

Tack vare det kan det rödgröna samarbetet nu presentera en rad konkreta, kraftfulla förslag för en stärkt svensk miljöpolitik.

– Klimatbonus till alla som renoverar sin lägenhet på ett sätt som minskar energiförbrukningen.

– 600 miljoner kronor extra till kommuner, företag och andra som vill investera i en grön omställning.

– De som producerar sin egen el ska få möjlighet att sälja den till elnätet när den inte behövs hemma.

– En satsning på 30 miljoner kronor om året på det miljövänliga drivmedlet biogas.

– 100 miljoner kronor under 2011–2012 som ska gå till att bygga ut miljövänliga alternativ på landsbygden.

Vi i det rödgröna samarbetet har en konkret och hållbar miljöpolitik som kommer att kunna ställa om det svenska samhället. Därför ser jag som miljöpartist fram emot valet och möjligheten att sätta en partikamrat som miljöminister när nästa regering tillträder.

Jakob Lundgren

språkrör, Grön Ungdom Norr

När tänker Centern protestera?

25 Aug

Naturskyddsföreningen har gått igenom hur samtliga partier agerat i tjugo viktiga frågor och återigen får Alliansregeringen överlägset sämst betyg. Endast i fyra av frågorna drev man en hållbar linje, i fem drev man en passiv och i elva (!) drev man en linje som rent av var skadlig för miljön. Miljöpartiet får högst betyg i testet och drev en hållbar linje i 17 av frågorna följt av Vänsterpartiet med 16 och Socialdemokraterna med 9.

Den främsta anledningen till Alliansens dåliga miljöpolitik uppges vara Moderaterna som kört över de mindre Allianspartierna i många frågor (även om Centerpartiet drivit en ohållbar politik i vissa frågor).

Nu skulle jag tycka att det vore ganska fräscht om någon Centerpartist vågade protestera mot miljöpolitiken och vågar föreslå och driva förslag på ändring. Eller har Centerpartiet blivit ett nickedockeparti som offrar sig själva för att visa sammanhållning i Alliansen?

Media; SVT

Bloggar; Göran Hådén, Röda Berget, S-Info, Peter Andersson, Naturskyddsföreningen, Jonas Sjöstedt och Jens Holm

Varken mat eller vatten är mänskliga rättigheter i Alliansens värld

29 Jul

FN:s generalförsamling har nu slagit fast att rent vatten är en mänsklig rättighet. Vilket man kan tycka borde vara en självklarhet. Men så är inte fallet i Alliansens värld – de lade nämligen ner sin röst. Anledning till detta vore att de inte vore  ett bindande avtal.

Tidigare har vår utrikesminister Carl Bildt (M) dessutom vägrat skriva på en resolution som skulle göra mat till en mänsklig rättighet.

Så jag kan inte låta bli att undra vad som är en mänsklig rättighet i Alliansens värld. För om inte det första steget på Maslows behovstrappa är det så kan man ju undra vad som är det. (Sen kan man på många sätt kritisera behovstrappan också, men inlägget handlar inte om det)

Även Peter Andersson, Göran Hådén och Martin Moberg skriver om ämnet