Tag Archives: Lagrådet

Vem ska betala för drogtesterna?

2 Jul

Idag träder ett antal nya lagar i kraft. En av dessa nya lagar är den kritiserade lagen om att barn under femton år ska kunna drogtestas mot deras och deras föräldrars vilja (någonting de Rödgröna för övrigt säger nej till). En annan lag innebär att brottslingar som drogtestas via urinprov under en utredning ska tvingas betala för dessa. Detta borde förstås inte vara jätteintressant eftersom barn under femton år inte är straffmyndiga och därför inte heller ska kunna åläggas med straff, vilket är ett krav för att man ska behöva stå för kostnaden för urinprov.

Men eftersom Alliansen med Beatrice Ask (M) i spetsen redan beslutat att föräldrarna ska kunna hållas ansvariga för brott deras barn begår. (I dagsläget endast om de är över femton, men det är någonting som kan förändras i och med att Ask vill se brottsutredningar även för straffomyndiga. Lagrådet varnar också för att Asks agerande kan vara första steget mot en sänkt straffmyndighetsålder.)

Så frågan blir i förlängningen;

Ska föräldrar tvingas betala för drogtester de inte ville att deras barn skulle tvingas ta?

Annonser

Barn ska inte tvingas till att ta drogtester!

16 Mar

Regeringens lagförslag om att tillåta ofrivilliga drogtester på barn under femton år fick under enorm kritik från Lagrådet under remisstiden.  De säger nej på grund av att kränkningen av den personliga integriteten skulle vara allt för stor då den som drogtestas under övervakning måste ta ett urinprov. De menade också att de här skulle kunna vara första steget i en sänkt straffmyndighetsålder och att fokus går från att hjälpa barnet till att utreda ett brott.

Folkpartiets juridiske talesperson går sedan ut och anklagar helt utan grunder Lagrådet för att vilja legalisera narkotika. Nu visar det sig också att Alliansen helt och hållet väljer att förbise Lagrådets enorma kritik och väljer att fortsätta driva igenom att barn under femton år ska tvingas att ge drogtester.

Detta är för mig helt orimligt. Inte bara för att regeringen urholkar värdet av Lagrådet som remissinstans utan också för att lagförslaget innebär en orimlig kränkning av den personliga integriteten och en förändring i hur vi ser på barn som begår brott.

När det handlar om barn som begår ett brott så är det för mig självklart att fokuset ska ligga på att hjälpa det barnet på alla sätt som går, och inte på att utreda brottet. Brottet blir irrelevant då barnet ändå inte kan hållas skyldigt för det och därför blir det också orimligt att polisen ska drogtesta barnet, för vars ska man komma med det? Man vet oftast ändå om hjälpinsatser krävs eller inte och det här förslaget innebär att fokuset flyttas från dem till att utreda brott (kanske för att döma föräldrarna?).

Själva drogtestet är också en orimlig kränkning på ett barns privatliv. Att under polisens tvång och övervakning tvingas kissa i en burk är extremt kränkande och jag tillåter mig själv att inspireras av Niclas Persson och citera barnkonventionen;

Art. 16 Rätt till privat- och familjeliv.

1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.

2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Utöver allt det så kan det här förslaget också innebära att polisen kommer att använda drogtesterna som ett maktmedel mot ungdomar, och det är någonting som nog få av oss vill se.

De som ivrat mest för den här lagändringen och även för drogtester inom skolan är Folkpartiet Liberalerna. Men det jag undrar idag, så som så många andra dagar är vars Folkpartiets liberala värderingar egentligen tagit vägen, för inte återfinns de i deras politik i alla fall.

Läs även Amanda Brihed och Mikael Elmlund.