Tag Archives: Justitieministern

Alliansen: Låt föräldrarna straffas för barnens brott

11 Feb

Att den som begår ett brott också straffas för det brottet är en självklarhet i ett rättssamhälle. Varför ska någon annan straffas för ett brott de själva inte begått?

Nu är det inte lika självklart längre. Idag kommer regeringen antagligen klubba igenom ett förslag från Justitieminister Beatrice Ask (M) som innebär att föräldrar ska tvingas stå till svars för de brott som deras barn eventuellt begår*.

Beatrice menar att ”föräldrar är ansvariga för sina barn” men innebär de att de ska bli straffade om barnen begår ett brott? Den parallellen kan inte jag dra, och det kan ingen annan heller.

Men vad händer i en familj när föräldrarna får ta straffet för någon annans brott? Vad händer i en konfliktfylld familj där föräldrarna kanske missbrukar eller ännu värre, förbättras barnens situation då? Förbättras familjens situation av att föräldrarna får ta straffet för ett brott de inte har begått?

Knappast. Motsatsen är sannolikare.

Förslaget har också fått kritik på så gott som alla instanser och Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Åklagarmyndigheten, Advokatsamfundet, Stockholms universitet, Uppsala Universitet, Föreningen Hem och Skola samt Malmö och Nacka tingsrätt har alla varit emot förslaget.

Lagförslaget saknar också all vetenskaplig grund och ingen forskning tyder på att någonting sånt här skulle kunna sänka ungdomsbrottsligheten. Men sen när bryr sig Beatrice Ask om sånt?

Annonser

Regeringen vill se längre straff, men varför?

28 Jan

Idag presenterade Justitieminister Beatrice Ask (M) ett förslag om att höja straffen för ett antal brott, bland annat grov misshandel och grov utpressning.

Men varför?

Beatrice Ask medger själv att det inte finns några samband mellan hårdare straff och lägre brottslighet.*

Istället för att höja straffen bör man istället fokusera på åtgärder som gör att färre faller tillbaka till att begå brott efter att de har släppts ut. När man hanterar människoliv så som man gör i rättsväsendet är det viktigt att man baserar sina beslut på fakta och forskning, inte på en vilja att söka hämnd.