Tag Archives: Drogtester

Vad sysslar Alliansens partiledare med egentligen?

14 Sep

Alliansens partiledare erbjöds efter TV4:s program Utfrågningen att lämna ett frivilligt drogtest men tre av de fyra partiledarna tackade nej. Bara Maud Olofsson (C) svarade ja.

Jag anser förstås att de precis som Thomas Bodström (S) agerar helt rätt när de tackar nej men jag minns också hur de borgerliga bloggarna var snabbt ute med att anklaga Bodström för narkotikamissbruk.

Så nu väntar jag ivrigt på de moderata bloggarna som vågar anklaga vår statsminister för missbruk eller KD-bloggarna som kritiserar Göran Hägglund för dubbelmoral när han för en restriktiv narkotikapolitik samtidigt som han själv agerar som om han har någonting att döja.

Annonser

I Expressen angående Bodströms uteblivna drogtest

25 Aug

Jag skriver i Expressen angående Bodströms uteblivna drogtest;

Alla borde göra som Bodström

När jag var 17 gick jag på en skola där man hade ”frivilliga” drogtester. Det var i Ohio, USA. Där hade man lyckats vrida och vända på begreppet frivillighet ända tills man lyckats inkludera nästan alla elever på skolan. För att delta på skolans aktiviteter eller parkera på skolan behövde man nämligen lämna drogtester och själv spelade jag både fotboll och var med i teaterföreställningar. Sen slumpade skolan med jämna mellanrum vilka som skulle få testas och då hade man inget annat val än att lämna ifrån sig ett urinprov.

Själv tyckte jag att det var obehagligt, minst sagt. Jag har aldrig använt illegala preparat så det var aldrig oron för att bli utsparkad från skolan som gjorde testerna jobbiga, men det var ändå ingenting man ville gå igenom. Två personer bevakade och kontrollerade en medan man lämnade sitt urinprov. De kollade på ens kön utifall att man skulle tagit med sig någon annans urin just den dagen. Om det var så att man inte lyckades kissa på grund av att man har svårt att göra det när någon tittar på blev man avstängd från skolan. Det ökade pressen ännu mer om man skulle lämna ett prov och för många blev det för mycket.

Vissa elever fick dessutom trots att testerna sades vara slumpmässiga lämna prov varje tillfälle. Utmärkande för dessa elever var att de ofta hamnade i konflikter med lärarna och med varje nytt prov ökade deras frustration och deras kontakt med lärare och skolan blev allt sämre. Drogtesterna blev ett konstant misstänkliggörande av eleverna på skolan och de elever som redan hade det svårt i skolan och som i vissa fall även var missbrukare blev allt mer frånvarande. Så när jag fick höra att Thomas Bodström vägrat lämna ett drogtest till Sveriges Radio blev min spontana reaktion att han vågade göra det så många andra inte vågar. Att han gjorde helt rätt. Han vägde hur pass kränkande det skulle vara att lämna testet mot det misstänkliggörande som skulle ske mot honom och kom fram till att han inte ville ta testet. I Expressen i går motiverade han sitt beslut med att han inte hade någon lust att visa sig naken för sköterskan. Effekterna av hans val är tyvärr väldigt målande för vad som händer när någon väljer att inte lämna ett urinprov.

Genast börjar folk fråga sig varför Bodström valde att inte lämna ett urinprov. Knarkar Bodström? Om han knarkar, hur länge har han gjort det, och varför? Alternativet att Bodström och andra valde att inte lämna ett urinprov för att det upplevs som kränkande finns inte ens på världskartan. För om man har rent mjöl i påsen måste man väl också kunna öppna upp påsen och visa innehållet?

Men det är exakt på grund av dessa frågor som Bodström gjorde helt rätt. Han kommer antagligen att misstänkliggöras i media och vem vet när de borgerliga bloggarna kommer att släppa händelsen, men trots det gjorde han rätt. För om alla gjorde som Bodström så skulle det helt plötsligt bli okej att säga att man inte vill bli drogtestad. Att säga nej skulle bli avstigmatiserat och någonting normalt snarare än något undantaget och misstänkliggjort.
Thomas Bodström har tidigare deklarerat att han för ”frivilliga” drogtester. Jag hoppas att han ändrat ståndpunkt i frågan nu. Att hans eget nej blev ett uppvaknande och att han nu kommer att förstå att drogtesterna aldrig kommer att vara riktigt frivilliga. Den personliga integriteten är viktig att värna i ett fritt samhälle och jag anser att det Rödgröna samarbetet bör vara tydliga med att det inte är okej med godtyckligt drogtestande där ingen misstanke föreligger. För sådana tester leder till att elever blir kränkta när de inte vågar stå upp för sig själva och de som faktiskt vågar de straffas på samma sätt som Bodström straffas i dag.

JAKOB LUNDGREN

AB

Drogtester för integritetskränkande för Bodström

23 Aug

Sveriges Radio erbjöd sig att drogtesta Thomas Bodström som i riksdagen sagt sig vara för ”frivilliga” drogtester och han gick med på det. I alla fall tills han fick höra hur testproceduren skulle gå till. Han kände nämligen att det blev alldeles för ”personligt”. Med andra ord så kränkte det hans personliga integritet

Nu hade ju Bodström möjligheten att tacka nej, och förhoppningsvis blir det inte heller någon skandal. Men tänk er att ge en skolelev samma val. Där är nog rädslan för indirekta repressalier för stora för att man ska våga säga nej till de ”frivilliga” drogtesterna.

Media; Aftonbladet, SVD, Expressen, DN

Vem ska betala för drogtesterna?

2 Jul

Idag träder ett antal nya lagar i kraft. En av dessa nya lagar är den kritiserade lagen om att barn under femton år ska kunna drogtestas mot deras och deras föräldrars vilja (någonting de Rödgröna för övrigt säger nej till). En annan lag innebär att brottslingar som drogtestas via urinprov under en utredning ska tvingas betala för dessa. Detta borde förstås inte vara jätteintressant eftersom barn under femton år inte är straffmyndiga och därför inte heller ska kunna åläggas med straff, vilket är ett krav för att man ska behöva stå för kostnaden för urinprov.

Men eftersom Alliansen med Beatrice Ask (M) i spetsen redan beslutat att föräldrarna ska kunna hållas ansvariga för brott deras barn begår. (I dagsläget endast om de är över femton, men det är någonting som kan förändras i och med att Ask vill se brottsutredningar även för straffomyndiga. Lagrådet varnar också för att Asks agerande kan vara första steget mot en sänkt straffmyndighetsålder.)

Så frågan blir i förlängningen;

Ska föräldrar tvingas betala för drogtester de inte ville att deras barn skulle tvingas ta?

Om drogtester på Newsmill

7 Maj

Jag skriver idag om drogtester på Newsmill.se, gå gärna in och kommentera. Texten går även att läsa i sin helhet här nedanför. Det går att läsa vad forskningen har visat här.

Drogtester i skolan löser inga problem


Alliansen har uppgett att de vill införa slumpmässiga drogtester i skolan om de vinner valet. De resonerar enligt principen att unga kommer att hålla sig borta från narkotika om de riskerar att avslöjas av ett drogtest senare, och på det sättet är intentionerna med förslaget goda. Tyvärr har Alliansen valt att helt bortse från forskningen som bedrivits på området och kommer därför fram till en dålig och populistisk lösning på problemet.

Forskningen visar nämligen en mycket mer problematisk bild av slumpmässiga drogtester. En amerikansk studie som omfattade 75 000 elever på 700 olika skolor fann inga bevis för att drogtester skulle minska narkotikaanvändningen bland unga. Det drogtesterna däremot riskerar att göra är att stöta bort de elever som är i riskzonen för att fastna i ett narkotikamissbruk. Att man gör det är kontraproduktivt då det är ju just de eleverna man måste nå fram till för att komma till rätta med narkotikaproblemen.
Det som gör drogtester till en dålig metod är att de ökar barriären mellan skolan och utsatta eleven. För att hitta exempel på det måste man inte se längre än till Landskrona där man för några år sedan på prov införde drogtester på Sandåkerskolan. Jämförelser från innan och efter införandet av drogtester visar att andelen elever som tror att drogtesterna kommer att minska narkotikaanvändningen halverats, att motståndet mot testerna ökade och att andelen elever som fick sin information om narkotika från skolan nästan halverades. Alla tre sakerna är tecken på att elevernas relation till skolan förändrats på ett negativt sätt. Detta är illa om man vill lösa narkotikaproblemen. Flertalet studier har visat att relationen mellan elev och skola mycket väl kan vara den enskilt viktigaste delen för att hindra elever från att börja använda narkotika. Studierna visar nämligen att ju mer en elev känner sig som en del av skolan och har god kontakt med sina lärare desto mindre blir risken att den eleven börjar använda droger.

Men hur gör vi då för att minska narkotikamissbruket bland unga?
Förutom att skapa en trygg skola där de elever som har problem inte stängs ute, finns det också konkreta saker som forskningen bevisat vara effektiva. Då handlar det om att man tidigt går ut och pratar om droger och deras risker. Men när man gör det är det viktigt att undvika en situation där läraren hamnar bakom katedern och predikar, utan istället bjuder in eleverna till ett samtal. Enligt psykoterapeuten Nancy Tobler är det av högsta vikt att eleverna blir involverade i arbetet och får diskutera om man vill minska droganvändningen.

Alliansens narkotikapolitik på det här området kommer att få negativa effekter och det faktum att de inte lyssnar på forskningen är skrämmande. Det finns inga snabba lösningar för att komma till rätta med drogproblemen utan det krävs kontinuerligt värdegrundsarbete från skolans sida. Jag hoppas att Alliansen inser detta och väljer att revidera sitt beslut om att införa drogtester på Sveriges skolor.

Jakob Lundgren, Språkrör Grön Ungdom Norr och Riksdagskandidat Miljöpartiet Västernorrland

Bra att M i Landskrona svänger i frågan om drogtester

7 Maj

Moderaterna i Landskrona har nu svängt i frågan om vare sig man ska eller inte ska drogtesta elever i skolan. Anledningen som uppges är att man inte sett någon effekt av drogtesterna som infördes på en skola i Landskrona.

Och att man inte såg det är ju inte så konstigt då forskningen visat att drogtester inte minskar narkotikamissbruk bland unga. Tvärtom.

Men i vilket fall ska Moderaterna i Landskrona ha cred för att de vågade revidera sin position då de insåg att drogtesterna är kränkande och att de helt saknar effekt. Frågan är bara om övriga partier i Landskrona nu också vågar erkänna att de hade fel.

Rödgröna säger nej till att med tvång drogtesta barn

12 Apr

Den 30’e mars 2010 lämnades ett Rödgrönt förslag in i frågan om att tvångsdrogtesta barn under 15 år, och jag är väldigt glad över att de Rödgröna väljer att gemensamt agera i frågan.

Jag har även tidigare skrivit om frågan.

Här nedan kommer den Rödgröna motionen i sin helhet:

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens förslag om att ge polisen möjlighet att ta drogtester tvångsvis på barn under 15 år.
Motivering
Vi rödgröna står för en politik som agerar kraftfullt mot brottsligheten och brottslighetens orsaker. Vi menar att varje människa har ett tydligt personligt ansvar för sina handlingar. När brott begås är det viktigt att samhället reagerar snabbt och att det finns tydlighet i samhällets reaktioner. Men reaktionerna mot brott måste vara kloka och sträva efter att leda till minskad framtida brottslighet, i synnerhet när det gäller ungdomar som begår brott.

Det mest effektiva sättet att bekämpa brottslighet är att se till att den aldrig inträffar. Ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete förutsätter insatser på samtliga nivåer i samhället. Det handlar såväl om individens ansvar som om det lokala samhället, organisations- och näringslivet och den nationella politiken.

Arbetslöshet, fattigdom, missbruk och brister i integration är en grogrund för kriminalitet. En stor del av brottsligheten i dag har sin början i sådana förhållanden. Det gäller inte minst ungdomar som kommer snett i tidig ålder och som hamnar i kriminalitet. Människor från dessa förhållanden är även oftare själva utsatta för övergrepp och brottslighet. Ökade ekonomiska och sociala klyftor mellan människor leder till ökad kriminalitet. Den solidariska välfärdsmodell vi rödgröna förespråkar är därför ett effektivt sätt att förebygga att kriminalitet uppstår.

Tillgången till jobb, utbildning, bra boende och trygghet i livets olika skeden kan utgöra skillnaden mellan att hamna i utanförskap, frustration och kriminalitet eller att få möjlighet att vara en medborgare som kan delta aktivt i det goda samhället. Detta synsätt är den största skillnaden mellan oss och den moderatstyrda regeringen. Regeringen avstår från att se till brottens orsaker, det förebyggande arbetet saknas i viktiga delar och man för en politik som leder till ökade klyftor. Exempelvis inrättade den förra regeringen Mobilisering mot narkotika (MOB). Myndigheten hade som uppgift att initiera och samordna insatser på nationell nivå mot narkotika, och arbetet var mycket framgångsrikt. Ett av de första initiativen den borgerliga regeringen tog var att ta bort denna satsning. Ett annat projekt som nu lagts ned av den borgerliga regeringen är Motverka våld och gäng (MVG). Projektet har haft som syfte att minska återfallen i brott, att öka delaktigheten och fördjupa samarbetet mellan alla som ska utgöra ett nätverk runt ungdomarna. Resultatet har varit mycket lyckat. Sju av tio har slutat med brott.

Regeringen presenterar nu en proposition som innebär en rad förändringar för hur unga lagöverträdare, barn under 15 år, ska hanteras. Det handlar framförallt om att brott, begångna av barn under 15 år ska utredas i större utsträckning. Polisen får härvidlag större befogenheter, såsom möjlighet att i ökad utsträckning använda tvångsmedel. Polisen behöver inte heller kontakta socialtjänsten i samma utsträckning som tidigare för att initiera åtgärder.

Det är viktigt att åtgärder mot kriminella beteenden kan initieras tidigt. Huvudregeln måste vara att det är vårdnadshavarnas ansvar att se till att deras barn får den fostran, kärlek och stöttning som krävs för att de ska utvecklas och ta ett allt större ansvar. Om vårdnadshavarna behöver hjälp i detta ska de kunna få stöttning och hjälp från socialtjänsten. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att även andra myndigheter kopplas in, som polisen. För barn under 15 år ska syftet med polisens initierande inte vara annat än tidigare, dvs. att ge barnet ökade möjligheter till stöd och hjälp. Trots att det nu läggs större fokus på polisens brottsutredande uppdrag än tidigare ser vi det ändå som positivt att polisen i större utsträckning, vid relativt allvarliga brott, kan ta initiativ till att utreda brott begångna av barn under 15 år. Det är emellertid viktigt att reformen följs upp.

Regeringen inför även en möjlighet för polisen att tvångsvis drogtesta ungdomar. Att bekämpa droger är kanske en av de allra viktigaste åtgärderna för att förhindra utslagning och kriminalitet. Därför är det viktigt med tidigt upptäckande och tidiga insatser mot unga som missbrukar. Samtidigt är det mycket viktigt på vilket sätt vuxna tar sig an drogproblematiken hos barn. Att bygga förtroende är oerhört viktigt. Därför arbetar ledande experter, som exempelvis Maria Ungdom i Stockholm, i dag med att ta drogtester på barn under medverkan av vårdnadshavarna och socialtjänsten. Föräldrars medverkan är ofta en nyckelfaktor. Droganvändning är ofta bara en del av en större problematik för dessa barn. Det är nästan alltid nödvändigt att analysera barnens hela situation och stötta dem inom ett flertal områden. Tyvärr väljer regeringen i sitt förslag att lägga alltför stort fokus på polisens möjligheter att ta drogtester tvångsvis. Sådana drogtester på barn riskerar att leda helt fel. I stället för att uppmärksamma och lösa problem riskerar tvångsvisa drogtester att dölja problemen och förlänga tiden till nödvändiga insatser. Flera substanser ger inte utslag i drogtester. Unga som använder sig av droger är inte heller sällan förslagna vad gäller olika strategier för att dölja droganvändandet. Ger inte drogtestet något utslag kan både föräldrar och socialtjänst invaggas i en falsk säkerhet som kan få allvarliga konsekvenser för den unge eftersom det då finns risk för ännu senare upptäckter och för att man missar de bakomliggande problemen, t.ex. psykisk ohälsa. Det finns även risk för att polisen kommer att överutnyttja möjligheterna att ta drogtester när den inte behöver ha kontakt med vårdnadshavare eller socialtjänst. Ett sådant överutnyttjande riskerar i sin tur att minska ungas förtroende för vuxenvärlden och därmed deras vilja att både söka och ta emot hjälp.

Om regeringen trots starka skäl mot tvångsvis drogtestning ändå menar att sådan ska införas, borde man kunna visa starka skäl för detta. Några sådana skäl hittar vi inte i propositionen. Vi menar därför liksom flera tunga remissinstanser och Lagrådet att tvångsvisa drogtester på det sätt regeringen föreslår är fel väg att gå. Riksdagen bör därför avslå polisens möjligheter att ta drogtester tvångsvis på barn under 15 år.

Stockholm den 30 mars 2010
Thomas Bodström (s)
Margareta Persson (s) Elisebeht Markström (s)
Karl Gustav Abramsson (s) Kerstin Haglö (s)
Christer Adelsbo (s) Maryam Yazdanfar (s)
Alice Åström (v) Mehmet Kaplan (mp)
Lena Olsson (v)