Tag Archives: Beatrice Ask

Vem ska betala för drogtesterna?

2 Jul

Idag träder ett antal nya lagar i kraft. En av dessa nya lagar är den kritiserade lagen om att barn under femton år ska kunna drogtestas mot deras och deras föräldrars vilja (någonting de Rödgröna för övrigt säger nej till). En annan lag innebär att brottslingar som drogtestas via urinprov under en utredning ska tvingas betala för dessa. Detta borde förstås inte vara jätteintressant eftersom barn under femton år inte är straffmyndiga och därför inte heller ska kunna åläggas med straff, vilket är ett krav för att man ska behöva stå för kostnaden för urinprov.

Men eftersom Alliansen med Beatrice Ask (M) i spetsen redan beslutat att föräldrarna ska kunna hållas ansvariga för brott deras barn begår. (I dagsläget endast om de är över femton, men det är någonting som kan förändras i och med att Ask vill se brottsutredningar även för straffomyndiga. Lagrådet varnar också för att Asks agerande kan vara första steget mot en sänkt straffmyndighetsålder.)

Så frågan blir i förlängningen;

Ska föräldrar tvingas betala för drogtester de inte ville att deras barn skulle tvingas ta?

Annonser

Ask (M) vill straffa misstänkta brottslingar innan de dömts

19 Mar

Den moderata justitieministern Beatrice Ask tycker att man ska skicka ut kulörta kuvert till misstänkta sexköpare så att alla i deras familj och deras närhet vet om att de är misstänka för ett brott. Om man faktiskt har begått det eller inte verkar inte göra någon skillnad tycker Ask (M).

Hon tycker också att det är bra om förälderns (i hennes fall stereotypiskt nog en fader) barn får veta om att föräldern är misstänkt för att ha köpt sex. Det riskerar att helt och hållet förstöra relationerna inom familjen och det utan att föräldern ens blivit dömd för ett brott i rätten och det är inte så en rättsstat ska fungera. Straff ska inte utdelas innan den åtalade bevisats vara skyldig

Asks syn på brott och straff riskerar att omkullkasta hela det svenska rättssystemet, för i hennes värld är det viktiga inte om du begått brottet eller inte utan att du blir straffad oavsett utfall.

Tillagt 19:34 19/3

Även den Kristdemokratiska riksdagsledamoten Inger Davidsson håller med Justitieministern Ask om att man ska hänga ut personer som är misstänkta för sexköp.

Läs även Alliansfritt Sverige, Amanda Brihed och Johan Westerholm.

Alliansen: Låt föräldrarna straffas för barnens brott

11 Feb

Att den som begår ett brott också straffas för det brottet är en självklarhet i ett rättssamhälle. Varför ska någon annan straffas för ett brott de själva inte begått?

Nu är det inte lika självklart längre. Idag kommer regeringen antagligen klubba igenom ett förslag från Justitieminister Beatrice Ask (M) som innebär att föräldrar ska tvingas stå till svars för de brott som deras barn eventuellt begår*.

Beatrice menar att ”föräldrar är ansvariga för sina barn” men innebär de att de ska bli straffade om barnen begår ett brott? Den parallellen kan inte jag dra, och det kan ingen annan heller.

Men vad händer i en familj när föräldrarna får ta straffet för någon annans brott? Vad händer i en konfliktfylld familj där föräldrarna kanske missbrukar eller ännu värre, förbättras barnens situation då? Förbättras familjens situation av att föräldrarna får ta straffet för ett brott de inte har begått?

Knappast. Motsatsen är sannolikare.

Förslaget har också fått kritik på så gott som alla instanser och Justitieombudsmannen, Justitiekanslern, Åklagarmyndigheten, Advokatsamfundet, Stockholms universitet, Uppsala Universitet, Föreningen Hem och Skola samt Malmö och Nacka tingsrätt har alla varit emot förslaget.

Lagförslaget saknar också all vetenskaplig grund och ingen forskning tyder på att någonting sånt här skulle kunna sänka ungdomsbrottsligheten. Men sen när bryr sig Beatrice Ask om sånt?

Regeringen vill se längre straff, men varför?

28 Jan

Idag presenterade Justitieminister Beatrice Ask (M) ett förslag om att höja straffen för ett antal brott, bland annat grov misshandel och grov utpressning.

Men varför?

Beatrice Ask medger själv att det inte finns några samband mellan hårdare straff och lägre brottslighet.*

Istället för att höja straffen bör man istället fokusera på åtgärder som gör att färre faller tillbaka till att begå brott efter att de har släppts ut. När man hanterar människoliv så som man gör i rättsväsendet är det viktigt att man baserar sina beslut på fakta och forskning, inte på en vilja att söka hämnd.