Arkiv | Integritet RSS feed for this section

FRA skyddar inte vår integritet

8 Feb

Föga förvånande för många visar det sig att Alliansens ”integritetsskydd” inte alls fungerat. Skyddet gick ut på att den som övervakats av FRA i efterhand skulle få kunskap om detta och att de därmed skulle kunna pröva sitt ärende. Inte en enda person har dock underrättats om att FRA övervakat dom och beslutet var alltså bara spel för gallerierna.

FRA har dessutom i flera fall fångat upp och läst även svensk trafik trots att de inte ligger inom deras område.

Läs även; Övervakning till ingen nytta

Annonser

Fildelningslagarna effektlösa

26 Okt

Precis som jag tidigare påpekat har inte övervakningslagarna lett till att fildelningen minskat. Istället når den nya rekordnivåer. Men är det någon som egentligen är förvånad?

Vi har skapat ett system med en massa kostsam övervakning till ingen nytta och som dessutom skapar ett rättsosäkert samhälle som dessutom är gravt integritetskränkande.

Det är hög tid att vi river upp övervakningslagarna istället för att som Alliansen vill, instifta nya sådana.

Vad sysslar Alliansens partiledare med egentligen?

14 Sep

Alliansens partiledare erbjöds efter TV4:s program Utfrågningen att lämna ett frivilligt drogtest men tre av de fyra partiledarna tackade nej. Bara Maud Olofsson (C) svarade ja.

Jag anser förstås att de precis som Thomas Bodström (S) agerar helt rätt när de tackar nej men jag minns också hur de borgerliga bloggarna var snabbt ute med att anklaga Bodström för narkotikamissbruk.

Så nu väntar jag ivrigt på de moderata bloggarna som vågar anklaga vår statsminister för missbruk eller KD-bloggarna som kritiserar Göran Hägglund för dubbelmoral när han för en restriktiv narkotikapolitik samtidigt som han själv agerar som om han har någonting att döja.

Sveriges unga förtjänar ett maktskifte

3 Sep

Jag skriver i dagens ST (3/9-10) tillsammans med företrädare för Ung Vänster och SSU att Sveriges unga förtjänar ett maktskifte;

Sveriges unga förtjänar ett maktskifte

Under fyra års tid har den borgerliga regeringen gång på gång ignorerat ungas röster. Men nu kan vi ändra på det. En rekordstor grupp förstagångsväljare kommer den 19:e september gå till valurnorna och många vill se ett maktskifte. Tillsammans representerar vi skribenter samtliga rödgröna ungdomsförbund och vi vill se ett maktskifte på grund av följande anledningar:

Vi unga förtjänar en regering som tar ungdomsarbetslösheten på allvar. Fredrik Reinfeldt har tidigare hänvisat till den som synvilla och de åtgärder som satts in för att hjälpa unga få ett jobb har varit missriktade eller ineffektiva. Vi vill skapa fler vägar ut till arbetsmarknaden och stärka utbildningssektorn så att det är lätt att läsa sig till de kvalifikationer man behöver. Fler platser bör skapas på de arbetsmarknadsinriktade utbildningarna. Det statliga stödet för ungas sommarjobb bör behållas.

Vi unga vill se en regering som inte är rädd för internet. Alliansregeringen har instiftat flera övervakningslagar och vi går nu allt mer emot ett övervakningssamhälle. Övervakning utan misstanke är oacceptabelt och en rödgrön regering bör riva upp övervakningslagarna FRA och IPRED.

Vi unga vill se en regering som tar ansvar för den miljö vi ska leva i som pensionärer. Dagens regering har helt tappat greppet om miljöpolitiken och till och med Kinas miljöpolitik rankas högre än Sveriges nu. Vi vill se en regering som satsar på förnybar energi och tillgänglig kollektivtrafik i hela landet.

Jakob Lundgren

Spåkrör Grön Ungdom Norr och trea på Miljöpartiets riksdagslista

Maria Lindholm

Ordförande SSU Örnsköldsvik

Nils Englund

Regional ombudsman för Ung Vänster Västernorrland

I Expressen angående Bodströms uteblivna drogtest

25 Aug

Jag skriver i Expressen angående Bodströms uteblivna drogtest;

Alla borde göra som Bodström

När jag var 17 gick jag på en skola där man hade ”frivilliga” drogtester. Det var i Ohio, USA. Där hade man lyckats vrida och vända på begreppet frivillighet ända tills man lyckats inkludera nästan alla elever på skolan. För att delta på skolans aktiviteter eller parkera på skolan behövde man nämligen lämna drogtester och själv spelade jag både fotboll och var med i teaterföreställningar. Sen slumpade skolan med jämna mellanrum vilka som skulle få testas och då hade man inget annat val än att lämna ifrån sig ett urinprov.

Själv tyckte jag att det var obehagligt, minst sagt. Jag har aldrig använt illegala preparat så det var aldrig oron för att bli utsparkad från skolan som gjorde testerna jobbiga, men det var ändå ingenting man ville gå igenom. Två personer bevakade och kontrollerade en medan man lämnade sitt urinprov. De kollade på ens kön utifall att man skulle tagit med sig någon annans urin just den dagen. Om det var så att man inte lyckades kissa på grund av att man har svårt att göra det när någon tittar på blev man avstängd från skolan. Det ökade pressen ännu mer om man skulle lämna ett prov och för många blev det för mycket.

Vissa elever fick dessutom trots att testerna sades vara slumpmässiga lämna prov varje tillfälle. Utmärkande för dessa elever var att de ofta hamnade i konflikter med lärarna och med varje nytt prov ökade deras frustration och deras kontakt med lärare och skolan blev allt sämre. Drogtesterna blev ett konstant misstänkliggörande av eleverna på skolan och de elever som redan hade det svårt i skolan och som i vissa fall även var missbrukare blev allt mer frånvarande. Så när jag fick höra att Thomas Bodström vägrat lämna ett drogtest till Sveriges Radio blev min spontana reaktion att han vågade göra det så många andra inte vågar. Att han gjorde helt rätt. Han vägde hur pass kränkande det skulle vara att lämna testet mot det misstänkliggörande som skulle ske mot honom och kom fram till att han inte ville ta testet. I Expressen i går motiverade han sitt beslut med att han inte hade någon lust att visa sig naken för sköterskan. Effekterna av hans val är tyvärr väldigt målande för vad som händer när någon väljer att inte lämna ett urinprov.

Genast börjar folk fråga sig varför Bodström valde att inte lämna ett urinprov. Knarkar Bodström? Om han knarkar, hur länge har han gjort det, och varför? Alternativet att Bodström och andra valde att inte lämna ett urinprov för att det upplevs som kränkande finns inte ens på världskartan. För om man har rent mjöl i påsen måste man väl också kunna öppna upp påsen och visa innehållet?

Men det är exakt på grund av dessa frågor som Bodström gjorde helt rätt. Han kommer antagligen att misstänkliggöras i media och vem vet när de borgerliga bloggarna kommer att släppa händelsen, men trots det gjorde han rätt. För om alla gjorde som Bodström så skulle det helt plötsligt bli okej att säga att man inte vill bli drogtestad. Att säga nej skulle bli avstigmatiserat och någonting normalt snarare än något undantaget och misstänkliggjort.
Thomas Bodström har tidigare deklarerat att han för ”frivilliga” drogtester. Jag hoppas att han ändrat ståndpunkt i frågan nu. Att hans eget nej blev ett uppvaknande och att han nu kommer att förstå att drogtesterna aldrig kommer att vara riktigt frivilliga. Den personliga integriteten är viktig att värna i ett fritt samhälle och jag anser att det Rödgröna samarbetet bör vara tydliga med att det inte är okej med godtyckligt drogtestande där ingen misstanke föreligger. För sådana tester leder till att elever blir kränkta när de inte vågar stå upp för sig själva och de som faktiskt vågar de straffas på samma sätt som Bodström straffas i dag.

JAKOB LUNDGREN

AB

Drogtester för integritetskränkande för Bodström

23 Aug

Sveriges Radio erbjöd sig att drogtesta Thomas Bodström som i riksdagen sagt sig vara för ”frivilliga” drogtester och han gick med på det. I alla fall tills han fick höra hur testproceduren skulle gå till. Han kände nämligen att det blev alldeles för ”personligt”. Med andra ord så kränkte det hans personliga integritet

Nu hade ju Bodström möjligheten att tacka nej, och förhoppningsvis blir det inte heller någon skandal. Men tänk er att ge en skolelev samma val. Där är nog rädslan för indirekta repressalier för stora för att man ska våga säga nej till de ”frivilliga” drogtesterna.

Media; Aftonbladet, SVD, Expressen, DN

Skydda oss mot övervakningen

11 Aug

Jag skriver i dagens Norran (11/8-10) 0m behovet av en moderniserad internetlagstiftning;

Skydda oss mot övervakningen

Internet har sedan det introducerades helt revolutionerat det svenska kunskapssamhället. Det är en fantastisk arena för människor att mötas på, för diskussion och för erfarenhetsutbyten.

Tyvärr har inte lagstiftningen hunnit med utvecklingen, och Alliansen och EU har skapat lagar som övervakar och hotar rättsäkerheten. Det är hög tid att vi ändrar på det.

FRA-lagen bör rivas – den upp kränker vår integritet och övervakar allt som via kabel lämnar Sveriges gränser. Med dagens system för kommunikation innebär det att den avlyssnar allt ifrån e-mail, webbtrafik, och chattar till telefonsamtal och sms.

Övervakningen sker utan domstolsbeslut och med terrorism som förevändning. En undersökning av de amerikanska övervakningslagarna, som kostar över 75 miljarder dollar, visar att de är så gott som verkningslösa, och det finns ingen anledning att tro att den svenska budgetversionen kommer att vara bättre.

IPRED-lagen innebär att skiv- och filmbolag kan begära ut en persons identitet om de har misstanke om att den personen fildelat. Den misstanken går lätt att förfalska sig till, och det finns i dag flera hemsidor på nätet som erbjuder automatiserade tjänster för det.

Företagen kan sedan skicka kravbrev till den misstänkte där de begär pengar av personen för att de inte ska dra den inför rätta. Det innebär i praktiken att man skapat en laglig väg för att utpressa svenska medborgare. IPRED-lagen är rättsosäker och bör därför avskaffas.

Sverige bör dessutom instifta lagar om budbärarneutralitet och nätneutralitet. Den första innebär att det är den som begår brottet, och inte den som tillhandahåller tjänsten, som hålls ansvarig.

Med en sådan lag kan inte internetoperatörer hållas ansvariga för vad deras användare nyttjar deras tjänst till, ungefär som att posten inte hålls ansvarig för vad som skickas i breven. Den andra lagen skulle innebära att internetoperatörerna inte får rätten att filtrera bort innehåll från användaren, något som diskuterats i EU:s telekompaket.

Miljöpartiet har alltid varit en stark röst för att skydda den personliga integriteten på internet och kommer även efter valet fortsätta att vara det. Om integriteten är prioriterad för dig så hör din röst hemma hos MP i september.

Jakob Lundgren

språkrör Grön Ungdom Norr