Arkiv | Arbetsmarknad RSS feed for this section

Vem tjänar egentligen på Max-skandalen?

22 Jan

Hamburgerrestaurangen Max har i ett brev till sina anställda varnat för att det skulle kunna bli konsekvenser om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vinner valet. Anledningen är att restaurangmoms- och arbetsgivaravgiftssänkningen för unga hotas. 

Reaktionerna har, kanske inte helt oväntat, varit många och laddade. Alliansfritt Sverige lade till exempel upp ett inlägg med rubriken ”Max-chefen: ”Vi struntar i hur de anställda röstar, men vill de jobba kvar så…”” vilket var deras andra inlägg om frågan. Det första tar bland annat upp historiken mellan Max och regeringen samt McDonalds och regeringen. Båda inläggen, framför allt då det första (det andra skrevs väldigt nyligen), har fått spridning inom den sociala media-sfären. Även Aftonbladet, Dagens OpinionMetro, ETC, Expressen och SvD skriver om detta och flera har det som huvuduppslag på respektive nätsajt.

På Facebook och twitter har jag sett artiklar från olika publikationer delats flitigt och de som främst delat dem är personer som har sin politiska hemvist till vänster. Budskapen bakom delningarna kan vara att bojkotta Max eller att de sänkningar de pratat om (som då S och V skulle avskaffa) inte gett den effekt som var önskad. Delningarna bör väl betraktas som försök att få andra att tycka som dem och i förlängningen ändå rösta på S eller V eller att övertyga dem om att göra detta fastän det inte skulle det innan. Det finns även andra åsikter, t.ex. Markus Uvell från Timbro som menar att delningen bara hjälper Alliansen.

Men vad är effekten av den höga delningen av detta brev som Max skrivit?

Den här frågan är förstås väldigt komplex att ge sig in i och ens med faktiska möjligheter att studera detta vore det svårt att få entydiga resultat. Men det går att resonera kring det vilket jag tänkte försöka göra och då tänker jag främst se till hur det hela har porträtterats, så kallad framing. Det finns även många andra perspektiv att betrakta detta ur, men jag har valt detta för att jag tror att det är ett lämpligt tillvägagångssätt nu när nyheten ändå är väldigt ung.

SvD: Här porträtteras situationen som att en eventuell höjning skulle innebära att personer får avsluta sina anställningar på Max och VD:n på Max uttrycker att en valvinst för Socialdemokraterna skulle vara en katastrof. Detta påstående följs i sin tur upp av konkreta exempel på hur många som anställts och ger även en försäkran om att de inte vill tvinga någon att rösta på något enskilt parti men att de som företag såklart måste kunna diskutera deras förutsättningar.

Aftonbladet: Vinklingen inte fullt så vänligt inställd till Max men det hela framställs relativt neutralt och frågan om hur en valvinst skulle påverka Max negativt kommer även upp här. Däremot finns här negativa röster som uppmanar till en bojkott av Max.

Metro: Robin Zachari från Alliansfritt Sverige intervjuas och han trycker dels på att Max inte agerar demokratiskt och att de politiska reformer som hotats inte haft den verkan de skulle ha. Han kontrasteras av ett uttalande från Max:s VD som menar att tusentals jobb står på spel.

Övriga tidningar som jag hänvisat till visar liknande vinklingar som jag nämnt här och som jag ser det måste man betrakta detta ur två perspektiv. Dels vilka väljare som kan attraheras och dels vilken part som bär den största trovärdigheten. Jag kommer att börja diskutera den första av dessa två frågor.

Vilka alliansväljare som kommer att rösta på Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet nu?

Att personer som står på vänsterkanten blir provocerade av att ett stort företag aktivt motarbetar deras åsikter är inte förvånande. Kanske kommer detta motarbete även att skapa dålig smak i munnen hos andra väljare som tycker att det inte är demokratiskt att ett företag använder sin ställning på det sättet. Men det är svårt för mig att se att en alliansväljare (eller för den delen en osäker väljare) nu skulle rösta på S eller V. De argument som framförs är att Max skulle drabbas ekonomiskt och att de därför inte kan ha lika många anställda. Motargumenten är främst att Max agerande inte är demokratiskt och att deras analys av situationen inte stämmer (där det andra handlar om vem som har störst trovärdighet).  Att Max inte agerat demokratiskt tror jag i låg grad skulle övertyga väljare att inte rösta på Alliansen (om de nu inte redan var av den uppfattningen) utan drabbar nog endast Max varumärke (som för övrigt är rätt starkt).

Den andra frågan rör den om trovärdighet. Är Max mer trovärdiga om att de kommer att tvinga avskeda folk eller är motståndarsidan mer trovärdiga om att Alliansens satsningar inte fungerat och/eller att dessa jobb istället kan skapas inom andra sektorer. Det här är en fråga som i hög grad kommer att handla om hur mottagarana värderar respektive argument utöver hur de värderar parternas trovärdighet. Jag skulle utgå från att Max som ett omtyckt företag har viss trovärdighet och att de därför inte endast framstår gå i sina egna intressen. Motståndarsidan med politisk framtoning har även de en viss trovärdighet, kanske främst då momssänkningen inte varit så värst populär. Men frågan är förstås om någon egentligen röstar på S eller V på grund av detta. Njae, skulle jag säga. I vart fall inte i särskilt hög utsträckning. Oddsen att du inte hört argumenten mot momssänkningen förut men gör det nu är nog rätt låga medan Max väldigt starka stöd (i vart fall i denna form) är nytt. Alltså skulle jag utgå från att tendensen, om än kanske inte särskilt hög, är att fler röstar på Alliansen.

Måste det vara såhär då?

Nej. Alla politiska situationer har kommunikativa vägval som kan göras. Ska sänkningen av restaurangmomsen diskuteras tror jag att den måste sättas i en kontext där kostnaden i högra grad lyfts fram. Nu står Maxs eventuella avskedningar mot att reformerna kanske inte var så effektiva. I det fallet tror jag att avskedningarna väger tyngre. Om kostnaden för reformen istället ställts mot vad som kunde gjorts för det pengarna istället kan debatten förskjutas till att handla om det istället för om Maxs anställningar och i den debatten tror jag att det från vänstersidan går att vinna politiska poänger genom att tala om politiska områden som krisat, t.ex. anställningar i skolan.

Det borde även i högre grad lyftas att Max agerar i egenintresse samt företags kopplingar till Alliansen och deras hemliga donationer. Egenintresset då detta kan betona ner Max försök att skydda deras anställda till ren girighet. Notera att detta fortfarande kommer att vara en fråga om förtroende men jag tror att det är enklare kommunikativt än att anklaga dem för att vara odemokratiska. Även om man har den åsikten så är det någonting som kommer att drabba Max, men inte deras trovärdighet i frågan om de anställda eller i förlängningen om folk i högre grad röstar på Alliansen. Att prata om egenintresset är ingenting som skulle få folk att rösta på S eller V men det kan vara en form av skademinimering då Max trovärdighet sargas. Det andra, företagens kopplingar till Alliansen, kan vara en mer öm tå att kliva på. Genom att ta upp det faktum att donationerna ännu inte är öppna (se snygga kampanjen http://moderaternagillarinsyn.se/ gjord av Alliansfritt Sverige) går det att misstänkliggöra Alliansen. Om Max agerar av egenintresse och väljaren tänker att Moderaterna också får ekonomiskt stöd av företag blir kopplingen att Alliansen är köpt inte omöjlig att göra. Argumentationen blir förstås inte helt sanningsenlig, fast den är inte för den delen falsk. Med okända bidragsgivare vet vi helt enkelt inte.

Slutsatsen

Hur det hela porträtteras i dagsläget spelar nog endast Alliansen i händerna och det må förvisso drabba Max ekonomiskt men jag har svårt att tänka mig att det blir i någon stor utsträckning. Det går däremot att föra diskussionen på ett sådant sätt som i högre grad skulle gagna S och V eller i vart fall minimera skadan, men kommunikationen måste i så fall förändras och fokus måste flyttas från att diskutera vad Max har gjort till att diskutera vad Alliansen har gjort. Om endast Max diskuteras kommer inte Alliansen att drabbas. En bojkott av Max kommer inte att kosta alliansröster.

(Hela den här texten är däremot en väldigt grundläggande analys gjort på egna uppfattningar. Analysen kan se helt annorlunda ut betraktat ur andra perspektiv. Hur texten värderas är upp till läsaren som får väga sina egna uppfattningar och prioriteringar mot de gjorda i texten.)

Annonser

Inga nya jobb

11 Okt

En ännu opublicerad rapport från Riksrevisionen hävdar att man inte kan belägga att Alliansens ”arbetslinje” har skapat några jobb för huvudtaget. Nu behöver det ju inte vara fullt så illa att det skapats noll nya jobb, men det finns all anledning att vara kritisk till den ”arbetslinje” som Alliansen drivit.

Mycket tyder nämligen på att det enda sättet Alliansens politik kan skapa nya jobb på är via sänkta löner.

Bloggar; Alliansfritt Sverige

Sveriges unga förtjänar ett maktskifte

3 Sep

Jag skriver i dagens ST (3/9-10) tillsammans med företrädare för Ung Vänster och SSU att Sveriges unga förtjänar ett maktskifte;

Sveriges unga förtjänar ett maktskifte

Under fyra års tid har den borgerliga regeringen gång på gång ignorerat ungas röster. Men nu kan vi ändra på det. En rekordstor grupp förstagångsväljare kommer den 19:e september gå till valurnorna och många vill se ett maktskifte. Tillsammans representerar vi skribenter samtliga rödgröna ungdomsförbund och vi vill se ett maktskifte på grund av följande anledningar:

Vi unga förtjänar en regering som tar ungdomsarbetslösheten på allvar. Fredrik Reinfeldt har tidigare hänvisat till den som synvilla och de åtgärder som satts in för att hjälpa unga få ett jobb har varit missriktade eller ineffektiva. Vi vill skapa fler vägar ut till arbetsmarknaden och stärka utbildningssektorn så att det är lätt att läsa sig till de kvalifikationer man behöver. Fler platser bör skapas på de arbetsmarknadsinriktade utbildningarna. Det statliga stödet för ungas sommarjobb bör behållas.

Vi unga vill se en regering som inte är rädd för internet. Alliansregeringen har instiftat flera övervakningslagar och vi går nu allt mer emot ett övervakningssamhälle. Övervakning utan misstanke är oacceptabelt och en rödgrön regering bör riva upp övervakningslagarna FRA och IPRED.

Vi unga vill se en regering som tar ansvar för den miljö vi ska leva i som pensionärer. Dagens regering har helt tappat greppet om miljöpolitiken och till och med Kinas miljöpolitik rankas högre än Sveriges nu. Vi vill se en regering som satsar på förnybar energi och tillgänglig kollektivtrafik i hela landet.

Jakob Lundgren

Spåkrör Grön Ungdom Norr och trea på Miljöpartiets riksdagslista

Maria Lindholm

Ordförande SSU Örnsköldsvik

Nils Englund

Regional ombudsman för Ung Vänster Västernorrland

Stoppa bonushysterin

9 Aug

Det må vara plågsamt inaktuellt just nu, men jag insåg just att jag glömde ladda upp min motion till Miljöpartiets kongress här på bloggen. Motionen åsyftar de eskalerande bankbonusarna och efterfrågar beskattning av dessa. (Rensade bort de delar som fick avslag)


Sevärt om bonusar

Incitament för att minska bankbonusar

Under finanskrisen har allt större kritik riktats mot banker som delar ut alldeles för stora bonusar till de högt uppsatta. Dessa bonusar har bidragit till att förtroendet för bankerna har minskat i Sverige med 62%. Bonusarna motiverar inte heller till ett långsiktigt tänkande bland bankdirektörerna.

Det är oerhört svårt att konstruera ett rörligt ersättningssystem som inte leder till ett kortsiktigt agerande och tänkande. Detta är särskilt farligt eftersom vd ska arbeta med långsiktigt värdeskapande”  Günther Mårder, vd på Aktiespararna.

Den typen av kortsiktigt tänkande är någonting som bidragit till att den finanskris vi nu går igenom skapades. Istället bör sådana bonusar, om de betalas ut, betalas ut i aktier, då dessa kan motivera mer långsiktigt tänkande.

I England kommer nu förslag på att bankbonusar över 25.000 ska få en skatt på 50%. Detta förslag läggs för att minska utbetalningen av bonusar på de brittiska bankerna. Frankrikes president har uttalat sig positivt om det föreslagna systemet och liknande förslag bereds nu i USA. Ett liknande system bör införas i Sverige, där skatter på bankbonusarna skapar incitament att sänka bonusarna eller dela ut dem i form av aktier istället. Ett sådant system skulle bidra till ett mer långsiktigt tänkande och göra risken för framtida finanskriser lägre, och det finns ett stöd bland folket för detta. 61% av de som svarade på Aktiespararnas webbfråga mellan 3’e och 10’e november 2008 tyckte att bonussystemen regleras från politiskt håll.

Det argument som ofta framförts mot detta i de länder där förslaget kommit upp är att man då riskerar att bankerna flyr landet. För att förhindra att detta sker bör Miljöpartiet också verka för att man inför liknande system över hela EU.

Jag yrkar att

  • Man utreder och lägger fram ett förslag på hur man via skatter kan begränsa bankers bonusutdelningar

Jakob Lundgren


Seriös diskussion kring tjänstemomsen behövs

5 Aug

Miljöpartiet, Centerpartiet och en arbetsgrupp från Alliansen har alla föreslagit sänkt tjänstemoms och nu har frågan till och med blivit Miljöpartiets viktigaste fråga i förhandlingarna med S och V. Och jag förstår väl varför förslaget är så populärt bland mitten och högerpartierna. Alla vill verka vara företagsvänliga och särskilt MP och C försöker profilera sig mot småföretagen.

Men är sänkt tjänstemoms ett effektivt sätt att skapa arbeten på?

Sveriges Hotell- och restaurangföretagare räknar med att den sänkta momsen skulle skapa ca 15 000 arbetstillfällen, och detta av en reform som beräknas kosta ca 9.5 miljarder kronor. Det innebär att varje skapat jobb skulle kosta en bit över 600 000 kronor. Reformen är ett bra mycket effektivare sätt att skapa arbeten än den sänka arbetsgivaravgiften för unga (varje skapat jobb kostade ca 950 000 kronor)  men det är ju ingen superreform om man vill skapa arbetstillfällen.

Allt är däremot inte negativt. Siffror från HUI visar att reformen skulle kunna skapa upp till 34 000 jobb istället för de 15 000 som Hotell- och restaurang anser vara rimligt, och många av jobben skulle dessutom tillfalla de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Dessutom tycker jag det är rimligt att anta att tjänster är miljövänligare än produkter och därför kanske reformen även kan föra med sig någonting positivt för miljön.

Jag är ingen motståndare till sänkt tjänstemoms, utan jag kan tvärtom se enorm potential i det långa loppet när vi måste ställa om vårt samhälle från ett produktkonsumerande till en högre grad av tjänstekonsumtion. Däremot är jag less på hur onyanserad debatten kring den sänkta momsen är och skulle efterfråga att man granskade förslaget mer, och framför allt ur fler vinklar.

Media; GP, AB, Realtid, Dagen, SVT

Bloggar; Elias Ytterbrink (MP)

Utförsäkrade får inga jobb

4 Aug

Under 2% av alla 23 146 som utförsäkrats sedan årsskiftet har lyckats få ett icke-subventionerat arbete. Det innebär att det chockerande nog inte är en effektiv arbetsmarknadsåtgärd att tvinga ut sjuka på arbetsmarknaden istället för att ge  dem den rehabiliterande vård som de behöver. Därför är det inte heller särskilt förvånande att många letat sig tillbaka till försäkringskassan.

Nu har förstås de skärpta reglerna i försäkringskassan aldrig handlat om att ge människor en ny chans att komma ut i arbetslivet utan de har snarare handlat om att skapa ett utrymme för ytterligare skattesänkningar. Skattesänkningar som finansieras av pengar vi alla betalat in till försäkringskassan som haft ett enormt överskott de senaste åtta åren. De pengar vi betalar in för att ha råd att bli sjuka används alltså inte fullt ut.

Media; Expressen

Bloggar; Claes Krantz, Alliansfritt Sverige

Välkommet stöd till Rödgröna och ovetenskaplig arbetsmarknadspolitik från Alliansen

7 Jul

Solveig Ternström som tidigare uppgav att det inte var uteslutet att hon skulle gå över till MP efter Centerpartiets svek i kärnkraftsfrågan säger idag att hon vill arbeta för Socialdemokraterna och Miljöpartiet i valrörelsen. Och hon lämnar förstås därmed också Centerpartiet.

Jag kan väl inte mer än välkomna hennes stöd. Det kommer nog visa sig vara värdefullt i valrörelsen.

In other news så har den sänkta arbetsgivaravgiften för unga visat sig vara helt verkningslös enligt en ny rapport från Handels. Jag är inte förvånad. Forskning från bland annat IFAU har visat att sänkta arbetsgivaravgifter är en dålig metod för att skapa nya jobb, och det visste Alliansen också när man genomförde sänkningarna av arbetsgivaravgiften. En rimligare satsning vore att öka mängden platser på AMS-utbildningarna, någonting som har vetenskapligt bevisad effekt på arbetslösheten, men istället har Alliansen valt att halvera mängden AMS-platser. Det finanspolitiska rådet anser att dessa platser bör tredubblas, någonting som de Rödgröna vill göra men inte Alliansen.

Förhoppningsvis blir det ett maktskifte efter valet i höst, och då kanske Sverige kan få en arbetsmarknadspolitik som tar sin grund i forskning. Inte vaga förhoppningar och populism.