Förbifarten – Allt åt alla

24 Aug

Förbifart Stockholm, projektet som enligt många ska ge allt till alla. Mindre köer, mindre klimatpåverkan, bättre kollektivtrafik samtidigt som motorvägen inte ens ska konkurrera med andra investeringar.

Avsnittet går att ses här och går att ses en månad framöver.

Nu har Uppdrag Granskning på nytt återvänt till frågan och till sin granskning.

Bland annat fann man då att lönsamheten som presenterades i de ursprungliga beräkningarna inte stämmer. Forskaren som gjort dessa beräkningar säger idag att hela lönsamheten är borta.

Det är förstås inte helt oväntat med de beräkningar som gjordes. Antagandet att bensinkostnaden skulle stå still på 12 kr/liter de närmsta 30 åren var till exempel helt utan rim och reson.

Det intressantaste är däremot någonting helt annat. Det intressantaste rör alternativen som Uppdrag Granskning tar upp.

Ett kombinationsalternativ med mindre vägförstärkningar, trängselskatter och satsningar på kollektivtrafik var det bästa alternativet sett till hälsa, säkerhet, klimat, jämställdhet och för bilisterna.

Så varför är Förbifarten så angelägen för politiker och Trafikverket?

Ett inte helt orimligt svar vore att det öppnar upp för att exploatera nya områden i Stockholmsregionen. Områden där företag kan expandera. Områden där nya bostäder kan byggas.

I sådana fall brister förstås hela klimatanalysen. Att man från början utgår från samma trafiknivåer som om vägen inte byggts trots att en ny motorväg gör det attraktivt för fler trafikanter, och framför allt tung trafik.

Om nya bostadsområden, shoppingcenter och företag etablerar sig längs vägen driver även det ökade trafikvolymer.

Förbifarten är kommunikativt populistisk, politiskt katastrofisk.

Projektet som beräknades kosta 27 miljarder kronor är enkelt att utan vidare granskning stödja. Kommunikativt lyssnar bilföraren när en ny, rekorddyr, motorväg föreslås eftersom det ger en bild av att det då i framtiden blir enklare att ta bilen. Nyanseringen saknas och det framgår inte att även Förbifarten kommer drabbas av trängsel långt innan projektet ens är betalt.

Det största misstaget många makthavare verkar göra är däremot att hävda att det inte finns någon konflikt i att investera i Förbifarten och att investera i kollektivtrafiken. Vare sig det är en poäng som faktiskt går hem kommunikativt eller inte vågar jag inte uttala mig om, men påståendet är ju absurt i sig självt. Självklart finns det mindre pengar över till kollektivtrafiken om man bygger svensk historias dyraste motorväg. Inte heller görs några kollektivtrafiksatsningar i samma skala som motorvägen.

Svenskarna vill däremot generellt sätt hellre se investeringar i kollektivtrafik, framför allt i Stockholm och Göteborg.

Vad tar egentligen mest plats om man vill bygga bort trängsel?

Satsningar på kollektivtrafiken är en del i att bygga en långsiktigt hållbar infrastruktur. Om vi ska nå våra klimatmål kan vi inte längre röra oss i en verklighet där man tar bilen till jobbet, skolan, affären och träningen varje dag. Men realistiska alternativ måste ges och de kostar pengar. Pengar som idag går till en rekorddyr motorväg.

Vissa saker i diskussionerna kring Förbifarten är däremot bara bisarra. När Andreas Carlgren fortfarande var miljöminister sade han, och jag citerar ordagrant, ”Jag tror att det är bra om trafiken ökar”.

Forskare vid KTH menar att trafiken i bästa fall måste minska med åtminstone 15 – 30 %. Men i jakten på att försvara ett ohållbart projekt blir varenda poäng viktig. När det begav sig slutade det hela med att Miljöförbundet Jordens Vänner tog aktiv avstånd från dåvarande miljöministern. Han var så verklighetsfrånvänd att det enligt dem inte ens var värt att föra en dialog längre.

De som i första hand drabbas är däremot stockholmarna. Det har varit enkelt för förespråkarna att hoppa på oss motståndare och säga att vi inte upplevt situationen i Stockholm och inte förstår behovet av motorvägen. Jag bor inte i Stockholm, men många av motståndarna gör det. Behovet av lösningar ser jag finns, problemet är att Förbifarten inte kommer med några av dem.

Idag blir SL-kortet dyrare år för år och år 2010 ökade utsläppen från vägtrafiken trots fler miljöbilar. När trafikvolymen ökar följer utsläppen.

Trafikverket rekommenderade då till regeringen;

Den egna bilen behöver få en minskad roll som transportmedel och tillgängligheten behöver i större grad lösas genom effektiv kollektivtrafik samt förbättrade möjligheter att gå och cykla. Dessutom behöver tillväxten i godstransporter på väg dämpas, genom förbättrad logistik och överflyttning på järnväg och sjöfart.

Förbifarten tillgodoser inga av dessa behov, tvärtom möjliggör den mer privat trafik och godstransporter på vägar.

Att Förbifarten idag skulle stoppas verkar vara osannolikt. I framtiden kommer betongprestigeprojektet snarare ses som ett monument över vår tids politiska tunnelseende. Men än idag klarar inte politikerna av att se bortom nästa val och vart utvecklingen har fört oss tills dess.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s