Alliansens miljörapport är även den ett luftslott

5 Jul

Alliansens arbetsgrupp för miljöfrågor släppte relativt nyligen en rapport som ska ligga till grund för miljöpolitiken den kommande mandatperioden. Gruppen bestod av Miljöministern Andreas Carlgren (C), moderaternas miljöpolitiska talesperson Sofia Arkelsten, Eva Flyborg (före detta energipolitisk talesperson för Folkpartiet) och Liza-Maria Norlin, miljöpolitisk talesperson för Kristdemokraterna. Det är alltså en grupp av människor som förhoppningsvis har ett genuint intresse av miljöfrågor, och därmed kan vi också anta att politiken den här rapporten leder till inte riktigt är lika ”radikal” som den i rapporten.

Rapporten är i vart fall 50 sidor lång och innehåller förhoppningsvis mer substans än fina ord. Jag ska rada upp de punkter jag anser är viktigast och tänker kommentera dessa här nedan.

 • Sveriges utsläpp ska minska med 40% till 2020

Dock inom ramarna för CDM-projekten vilket innebär att Sverige kan ”minska” upp till 30% av våra utsläpp utanför Sveriges gränser. Det innebär att deras klimatmål är minus 27% till 2020. CDM har dock ett antal problem, utöver att man skjuter de egna utsläppsminskningarna till framtiden. Det största är antagligen att projekten som finansieras via CDM-projekt hade genomförts i vilket fall, och alltså skedde ingen reell utsläppsminskning. Det händer dessutom att projekt dubbelredovisas.

Företagen som specialiserar sig på att handlägga CDM-projekt har visat sig vara oseriösa. Det norska företaget DNV som validerat nästan hälften av alla CDM-projekt blev fick t.ex. sin ackreditering indragen av FN p.g.a. brister i redovisningen av CDM-projekt. Sist men inte minst så används biståndspengar till CDM-projekt. Projekt som dessutom extremt sällan tar plats i de allra fattigaste länderna och knappt 3% av alla projekt har skett i Afrika.

Missförstå mig inte. Jag tycker att det är rimligt att man gör insatser utanför Sveriges gränser,  men dessa insatser bör i så fall ske utöver vårt ordinarie utsläppsmål och med pengar som inte tas från den ordinarie biståndsverksamheten.

 • Fortsätt användning av koldioxidskatt för att minska utsläppen

Det är bra att man vill använda sig av koldioxidskatten som trots allt är ett effektivt sätt att minska utsläppen på, det tycker till och med Reinfeldt själv. Man uppger dock inte hur höga dessa skatterna ska vara. Någonting jag tycker är fegt. Rödgröna har sagt att de kommer att höja bensinskatten med 49 öre, vad tänker Alliansen göra?

 • Minskade utsläpp i EU med 30%
Arbetsgruppen föreslår: ”Få till stånd en global klimatöverenskommelse som är tillräckligt ambitiös för att klara att hålla temperaturökningen under två grader
Det hela vore förstås trovärdigare om det inte vore så att Reinfeldt just nu kämpar för att EU inte ska höja sina ambitioner till 30%. 40% vore dessutom ett rimligare mål om vi ska lyckas hålla temperaturökningen under 2 grader.
 • Europeisk koldioxidskatt

Det är jättebra att man är för en europeisk koldioxidskatt. Ännu bättre vore det förstås om man faktiskt sedan röstade för en sådan i EU-parlamentet också. Men det är förstås inte fallet.

 • OK för kolkraft med CSS

CSS är en teknik för att lagra koldioxid i marken, och det Alliansen öppnar upp för i denna rapport är att investeringar i kolkraft ska vara okej så länge man undanlåter mark för framtida koldioxidlagring (CSS). Problemet är bara att en sådan teknik, om den kommer att fungera, ligger långt fram i tiden, och vi måste minska utsläppen nu.

Det är dessutom exakt den typen av politik som gör att miljarder i EU-stöd går till att bygga nya kolkraftverk istället för att främja förnybar energi. Det här är dock inte särskilt oväntat då Alliansen länge själva investerat i kolkraft och valt att inte göra någonting åt det, samt stöttat kolkraftsinvesteringar i andra länder.

Roligt blir det hela dock då en av rapportskrivarna Eva Flyborg (FP) på ett av mina tidigare inlägg skrev att hon och Folkpartiet inte ville investera i kolkraft. Hon råkar också prenumerera på min blogg så förhoppningsvis läser hon detta och kan reda upp det hela.

 • Lösningar för övergödningen i Östersjön

Okej, i rapporten står det förvisso på sida 26 att ”Sverige var mycket drivande, vilket var helt avgörande, för aktionsplanen för Östersjön, där vi nu för första gången har satt tak för både fosfor- och kväveutsläppen utifrån vad Östersjöns miljö tål. Utsläppsminskningarna under taket har fördelats mellan länderna kring Östersjön och åtgärder ska vara genomförda till 2016. Sverige presenterade i maj 2010 en konkret plan för hur det svenska åtagandet ska uppnås.”. Problemet är ju bara att den planen var allt annat än konkret. Den gick ut på att hålla tummarna och hoppas på det bästa. Och hittils verkar det tyvärr inte gått alltför väl – försäljningen av handelsgödsel har ökat kraftigt efter att Alliansen tog bort punktskatten. En skatt som till och med Sveriges Lantbruksuniversitet menar är ett effektivt sätt att få bukt med övergödningen på.

Lite senare i rapporten verkar dock rapportskrivarna ha kommit till en insikt. ”Ökad effektivisering, minskade jordbruksarealer och ökad användning av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel har dock lett till att många djur- och växtarter har försvunnit eller idag hotas.

De skulle bara lagt till – men vi kommer ändå inte göra någonting åt det.

 • Skydd av marina områden

Rapporten hävdar att man fördubblat arealen skyddade havsområden. Detta är självfallet ingenting annat än en lögn. Man har däremot en förhoppning om att arealen ska vara fördubblad innan slutet av 2010. I slutet av Mars 2010 hade den bara ökat med 37%.

 • Utfiskningen

Vi har inom EU lyckats minska fiskekvoterna.

Andreas Carlgren (C) röstade 2007 för att öka kvoterna med 11% och 2008 för att öka kvoterna med 15%.

Arbetsgruppen vill också sätta in fler åtgärder för att komma tillrätta med de skador bottentrålning orsakar och man vill kunna dra in fiskelicenser för de som bottentrålar på ställen där det inte är tillåtet. Fair enough. Det är rimligt att man kan tappa sin fiskelicens om man bryter mot reglerna, ännu rimligare vore det dock om man förbjöd bottentrålningen helt och hållet.

 • Satsningar på nya järnvägsspår

På sida 18 i rapporten hyllar arbetsgruppen tågen för att satsningar på järnvägstrafik och för att de minskar utsläppen från person- och godstrafik kraftigt. Sen kommer förslaget ”Fortsätta den satsning som har inletts med att rusta upp järnvägen i hela landet”. Alltså har vi inga nya järnvägsspår att vänta oss ens i bästa fall, och det innebär förstås ingen Norrbotniabana.

 • Vargjakten

Gruppen vill fortsätta med den. Om ni vill veta varför det är helt oansvarigt så får ni jättegärna läsa Christian Valerssons inlägg om det.

Positiva saker

Allt är förstås inte negativt och jag ska försöka lyfta några saker som trots allt är bra.

 • Lokala fiskestopp

Gruppen vill att man i EU ska verka för att ge regioner rätten att själva införa fiskestopp. Det skulle förhindra situationer som den när EU stoppade Sveriges fiskestopp år 2002.

 • Förbud mot fosfater

Väldigt bra förslag som genomförts under mandatperioden. Synd bara att Alliansen inte vågar agera lika kraftfullt mot jordbrukarna som man vågar göra mot tvättmedelstillverkare.

 • Avfallsdumpning från fritidsbåtar

Gruppen föreslår ett förbud mot avfallsdumpning från fritidsbåtar.

 • Ekosystemtjänster

Skrivelserna i rapporten är i och för sig väldigt luddiga, och det är någonting som knappast lär genomföras, men gruppen föreslår i vilket fall att naturens värde ska integreras och värderas i den svenska nationalekonomin. Någonting som skulle stärka t.ex. Norrland.

Läs även; Miljöaktuellt 1 & 2, Alliansen i GP och Jakop Dalundes (MP) svar.

Annonser

4 svar to “Alliansens miljörapport är även den ett luftslott”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Tweets that mention Alliansens miljörapport är även den ett luftslott « Jakob Lundgren -- Topsy.com - 05 juli 2010

  […] This post was mentioned on Twitter by Mikael Jämtsved. Mikael Jämtsved said: RT @JakobLundgren: Alliansens miljörapport är även den ett luftslott: http://wp.me/pyt6E-jN […]

 2. Alliansen vinner pris i dålig miljöpolitik « Jakob Lundgren - 06 juli 2010

  […] Alliansen vinner pris i dålig miljöpolitik av jakob 06 juli 2010 Nu är det bekräftat. Vår svenska miljöminister Andreas Carlgren vann årets Greenwash-award. Ett pris instiftat av Miljöförbundet Jordens Vänner för att uppmärksamma de som spenderar mer tid på att måla upp en grön image än på att genomföra faktiska åtgärder. Eller så som jag skulle vilja uttrycka det – ett pris för de som bygger retoriska luftslott. […]

 3. Sverige är inte längre ett föregångsland inom miljöpolitiken « Jakob Lundgren - 23 juli 2010

  […] om Alliansens miljöpolitik – Det miljöpolitiska luftslottet i tre delar (1, 2 & 3), Alliansens miljöpolitiska rapport, Jakop Dalunde i GP, Densamme med Erik Malm om skogsfrågan, Lorentz Tovatt om Sverige på […]

 4. Svenskt bistånd går till Kolkraftsprojekt « Jakob Lundgren - 21 oktober 2010

  […] Alliansen vurmar för kolkraft är inte på något sätt någon nyhet men att biståndspengar nu går till vurmandet måste vara ett nytt […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s