Alliansens tio punkter för jämställdhet

21 Maj

Idag släppte Alliansen en jämställdhetsrapport med tio stycken punkter för ökad jämställdhet. Och jag måste säga att det är de vagaste och kanske svagaste punkter jag någonsin sett.

1. Den offentliga sektorn är en stor arbetsgivare och därför en nyckelaktör i arbetet med att minimera ofrivillig deltid. Därför vill arbetsgruppen se en jämställdhetspakt, ett arbete för att kvalitetssäkra offentligt finansierade arbetsplatser utifrån jämställdhetsperspektiv.

Vad innebär det här? Ska man se till att det inte finns en osaklig löneskillnad mellan kvinnor och män? Ska man garantera heltid för alla som arbetar där? Rätt till heltid var ju nämligen en av de första sakerna Alliansen rev upp då man vann valet 2006.

2. Kvinnor tar alltjämt ett större ansvar för barnen under de första åren. Vi vill att jämställdhetsbonusen förenklas, så att den betalas ut av Försäkringskassan i nära anslutning till uttaget av föräldrapenningen.

Det här var i alla fall konkret. Synd bara att jämställdhetsbonusen inte har någon som helst effekt på hur mycket tid män tar ut med sina barn.

3. Vi vill samtidigt underlätta för föräldrar att göra medvetna val. Vi föreslår att Försäkringskassan tar fram en webbaserad tjänst där föräldrar kan planera och beräkna både de kortsiktiga och långsiktiga ekonomiska effekterna av hur man fördelar föräldraledigheten.

Ja det här är väl ganska bra. Till exempel vet man ju att kvinnors löneutveckling blir bättre om männen stannar hemma, men att kalla det här en stor jämställdhetsreform ställer jag nog inte upp på.

4. Vi vill se fortsatta insatser för att utveckla och stärka kvinnors företagande. I dag drivs endast vart fjärde svenskt företag av en kvinna. Företagande ger kvinnor ökade möjligheter till valfrihet i yrkeslivet och eget ägande.

Bra!

5. Kvinnors makt inom näringslivet och på arbetsmarknaden speglar inte den kompetens som kvinnor besitter. Börsbolagen bör därför kompetensredovisa både styrelse och högre chefspositioner i sina årsredovisningar. Dessutom vill fortsätta bekämpa lönediskriminering genom att skärpa och intensifiera tillsynen över hur arbetsgivare lever upp till diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder.

Även om analysen onekligen stämmer så presenteras här inga åtgärder mot orättvisorna. Grattis till att Alliansen verkar nått insikten om att vi har en ojämställd arbetsmarknad.

6.  En jämn könsfördelning på ledande befattningar inom staten har varit en prioriterad fråga för regeringen. De politiska partierna har tagit ett stort ansvar för att kvinnor och män ska vara representerade i beslutande församlingar. Det är dags att också inleda arbetet för jämställda kommunala bolag. I de kommuner och landsting där Alliansen har makten vill arbetsgruppen se ett arbete för en jämn könsfördelning i bolagsstyrelserna.

Vilket arbete ska det vara? Punkten är inte särskilt väldefinierad. Alliansen har dessutom avskaffat de öppna processerna som man själva instiftat och de processer som gjorde att fler kvinnor sökte sig till ledande ställningar. Kontraproduktivt tycker jag.

7.  Jämställdhet är en kvalitetsfråga och därför vill vi införa ett system för jämställdhetsmärkning av skolor och förskolor. För certifiering ska det krävas att tydliga arbetsmetoder och riktlinjer tillämpas.

Vilka tydliga riktlinjer? En likabehandlingsplan? En sådan har redan alla skolor. Sen kan man alltid fråga sig vad denna jämställdhetsmärkning ska medföra. Jämställdhetskonkurrens?

8. Jämställdhet ska vara en integrerad del av vardagen i skolan. För att detta ska bli verklighet behöver förskollärare och lärare ha jämställdhetskompetens. Vi vill att det ska ingå i lärarutbildningar och andra utbildningar med pedagogiska inslag.

Är det här en konstig skrivning för att genuspedagogik ska vara en del av alla lärarutbildningar? I såna fall blir jag glad att man gått ifrån den tidigare linjen då man lade ner genusutbildningen som utbildat 219 genuspedagoger runt om i landet.

9.  Regeringens program Hållbar Jämställdhet i syfte att stödja kommuner och landsting i konkret arbete för att jämställa välfärdstjänster har fått god uppslutning över hela landet och bör fortsätta.

Bra att det får fortsätta. Men det är ju ingenting nytt som presenteras.

10. Även kampen mot våldet mot kvinnor är en prioriterad fråga för alliansens jämställdhetspolitiska arbetsgrupp. Våra förslag handlar bland annat om att utveckla kvinnofridslinjen, att alla sjukhus i hela Sverige ska ha tillgång till det så kallade rape kit, som säkrar bevis vid våldtäkter och att trygga stödet till kvinnojourerna. Utöver straff behövs även behandlingsprogram för personer som begå sexuella övergrepp och våldshandlingar.

Det är bra att man inför behandlingsprogram men inga förebyggande åtgärder presenteras här.

I slutändan är Alliansens tio punkter deras minsta gemensamma nämnare och ingenting nytt eller radikalt presenteras här. Jag ser inga åtgärder som åsyftar till att få fler pappor att ta ut sin del av föräldraförsäkringen eller åtgärder som gör att forskningen inom vården blir jämställd. Inga åtgärder som gör att fler kvinnor får ta plats i bolagsstyrelser och inga åtgärder som krossar de könsroller som styr oss idag. Allt som finns är tio vaga punkter som egentligen inte säger särskilt mycket.

Det känns väldigt klent, särskilt då jag bara för en vecka sen debatterade jämställdhetspropositionen på Miljöpartiets kongress. Där fanns det betydligt konkretare jämställdhetsåtgärder än vad man kan finna här.

Annonser

Ett svar to “Alliansens tio punkter för jämställdhet”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Oskrivet vecka 20 – Kuniri - 23 maj 2010

    […] henne någon vecka i höstas, men så tajta är de väl ändå inte?)Suveräne Jakob Lundgren tar död på Alliansens stackars jämställdhetsidéer. Eller slår han egentligen inte bara in öppna dörrar?Det finns inga miljöbilar skriver Grön […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s