Slopande av kadmiumskatt gör oss sjuka

12 Apr

Jag skriver i dagens Tidningen Ångermanland (12/4) och Örnsköldsviks Allehanda (16/4) om skatt på kadmium och handelsgödsel:

Slopande av kadmiumskatt gör oss sjuka

Vid årsskiftet 2009-2010 slopade Alliansregeringen skatten på kadmium och handelsgödsel i Sverige. Anledningen till det var att Sverige var det enda landet i EU som hade en sådan skatt.

Kadmium är ett ämne som vid för höga doser kan leda till njursvikt, cancer, benskörhet och fertilitetsproblem. I de svenska miljömålen fastslås det i delmålet för ”En giftfri miljö” att det är av högsta vikt att kadmiumanvändningen fasas ut för att skydda vår hälsa. Ny forskning visar dessutom att kadmium är långt farligare än beräknat och det europeiska livsmedelsverket EFSA har därför kraftigt sänkt det rekommenderade dagliga intaget för att säkra den europeiska hälsan.

Detta visste Alliansregeringen när man slopade skatten, och både Kemikalieinspektionen och Jordbruksverket riktade stark kritik mot förslaget. Man menade att riskerna för ökade kadmiumhalter i maten var alldeles för stora för att kunna motivera en slopad skatt och pekade på att skatten varit ett bra styrmedel för att sänka kadmiumhalterna i Sverige.

Skatten som infördes på 80-talet har inneburit att vi i Sverige haft kadmiumhalter på 5 mg per kg fosfor i handelsgödslet, vars motsvarighet i EU kan innehålla halter upp emot 40 gånger så höga. Skillnaden är att vi i Sverige redan har mark som är rik på kadmium och därför behöver vi inte tillsätta lika mycket kadmium för att få ett fungerande jordbruk. Agronomen Emelie Hansson och Naturskyddsföreningen menar att värdena för kadmium idag är farligt nära de värden som anses vara skadliga för människor och tyvärr ser utvecklingen än mörkare ut efter att skatten slopades av Alliansen. Lars Drake på Kemikalieinspektionen säger att halterna nu garanterat kommer att gå upp, frågan är bara hur mycket. Dessutom kommer borttagandet av skatten innebära att läckaget av näringsämnen till vattendrag, sjöar och Östersjön ökar. Det innebär att övergödningen i Östersjön förvärras ytterligare och att algblomningarna kommer bli allt värre och Östersjön allt syrefattigare.

Ekologiska jordbruk var tidigare de stora vinnarna på skatten. Eftersom de inte använder sig av gödsel som framställs på samma sätt så drabbades inte de av skatten, vilket gjorde att deras produkter blev konkurrenskraftigare. Det kommer nu förändras och vi riskerar att se en återgång till ett konventionellt, mer klimat- och miljöpåfrestande jordbruk.

Att leka med svenska folkets hälsa för att kunna slopa skatter är varken ansvarsfullt eller hållbart. Kadmiumskatten är ett bevisat kraftfullt styrmedel som länge hållit kadmiumnivåerna låga i Sverige och att ta bort den kommer att öka sjukdomsrisken och göra det ännu svårare att nå våra svenska miljömål.

Skatten på handelsgödsel och kadmium bör återinföras så snart som möjligt för att garantera det svenska folkets hälsa, skydda våra svenska vattendrag, sjöar och Östersjön samt bidra till omställningen till ett hållbart jordbruk.

Jakob Lundgren, Språkrör Grön Ungdom Norr och Trea på Miljöpartiets riksdagslista

Annonser

2 svar to “Slopande av kadmiumskatt gör oss sjuka”

Trackbacks/Pingbacks

  1. Det Rödgröna alternativet är presenterat « Jakob Lundgren - 04 maj 2010

    […] Alliansen slopade vidårskiftet, och det är i allra högsta grad positivt då slopandet leder till ökad övergödning, mer gift i maten och att man gör ekologiskt jordbruk mindre konkurrenskraftigt. Man återinför också skatten på avfallsförbränning, en skatt som Alliansen tidigare tog bort, […]

  2. Regeringen kan inte hantera övergödningen « Jakob Lundgren - 18 maj 2010

    […] Läs även; min debattartikel om kadmium i maten […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s