Alliansens miljöpolitik är ett enormt luftslott

28 Mar

Idag är det en dyster syn när man möts av när man kollar på den svenska regeringen. Ingenstans får miljöfrågorna ta plats utan de får står tillbaka för det mesta, vare sig det gäller skattesänkningar eller nya dyra vägprojekt. Sällan kan det ha funnits en regering som så aktivt motverkat alla former av reformer som ska främja omställningen till ett hållbart samhälle.

Folkpartiet tycker att vi är för små för att ens göra någonting i frågan. Vi står ju bara för 0.2% av världens utsläpp (importutsläpp inte inräknade) och därför borde vi inte heller höja någon koldioxidskatt. Enligt samma logik borde ingen någonsin agera i frågan utan vi kan alla köra stadsjeepar, för som individ står vi väl ändå för en försvinnande liten del av världens totala utsläpp? Sen så tycker de också att det är en toppenbra idé att knyta upp oss till kärnkraften i minst 80 år framöver utan att ta hänsyn till varken kostnader (och mer kostnader, och budgetöverskridningar), slutförvarings problem (och dess kostnader) eller uranbrist, samt såklart – riskerna. (Återkommer med fler inlägg om kärnkraften senare)

Moderaterna gick valet 2006 ut och sade att för dem var inte klimatet en prioriterad fråga och man drev aktivt frågan om att sänka bensinskatten. Deras retorik må ha förändrats sedan dess, men faktum kvarstår, Moderaternas miljöpolitik är ett luftslott. Man vill stoppa tillförseln av kväve till Östersjön, men tar bort skatten på handelsgödsel och låter bland annat Östersjön ta smällen. Man säger att man vill öka torskbeståndet i Östersjön men i EU så höjer man torskfiskekvoterna med 15%. Man hävdar att man vill lösa problemen på en internationell arena, men röstade ner en gemensam europeisk koldioxidskatt. Nej någon vidare miljöpolitik driver man inte, men sen så härjar ju klimatförnekare fritt i partiet också.

Kristdemokraterna har ju aldrig varit särskilt uttalade i miljöfrågorna men om vi letar runt lite kan vi ju hitta dokument som visar att de har en rätt rimlig syn på saken. Man vill satsa på energieffektivisering, mindre transporter och förändrade konsumtionsmönster. Helt klart saker som delvis kan lösa våra klimatproblem, synd är det dock att man i praktiken istället drivit frågan om sänkt bensinskatt innan man svängde helt om och ville höja den istället dock inte utan att vara väldigt bittra över det. Men ärligt talat, KD verkar inte ha någon miljöpolitik utöver de fina orden på deras hemsida. Jag vet inte om de vill höja bensinskatten i framtiden eller vad de vill göra, och att läsa de få artiklar deras miljöpolitiska talesperson har skrivit gör inte det hela klarare. Däremot verkar det vara ett parti som är hemvisst för både en och två klimatförnekare bland riksdagsledamöterna och EU-parlamentarikern Alf Svensson verkar inte heller vara på det klara med att klimatförändringarna är en realitet.

Centerpartiet sparar jag till sist just för att de har ett litet Miljöparti-komplex och vill utmana Miljöpartiet när de gäller klimatfrågorna. Sen har de såklart också Miljöminister Andreas Carlgren och de får ju därför hållas ytterst ansvariga för Alliansens miljöpolitik.

Centern försöker ju verkligen profilera sig själv som ett parti som bryr sig om miljön. Men det är skillnad på att profilera sig och att faktiskt göra någonting, man har till exempel gått ut och sagt att man satsar på en europeisk koldioxidskatt samtidigt som man själva röstat emot samma skatt i EU.

Om man koller på Centerns hemsida så är det lite komiskt att en av Centerpartiets fem skrytpunkter för sitt miljöarbete är att de har lanserat begreppet eko-effektiv ekonomi, ett begrepp som jag dels aldrig har hört tidigare så lanseringen måste varit rätt misslyckad, men också ett tydligt bevis för hur misslyckad Alliansens miljöpolitik är.

Det första man nämner när man ska skryta är ett påhittat ord.

Men det kan nog mycket väl vara så att det är det bästa de har åstadkommit för här nedan följer en genomgång av miljöpolitiken som inte är särskilt smickrande.

Klimatmiljarden: Man menar att man storsatsar på klimatet med en klimatmiljard där man utökar satsningar på att ställa om samhället. Dock så innebär den inte i verkligheten en miljard kronor i en budget utan satsningar utfördelade över tre år och klimatmiljarden visade sig också i verkligheten vara en minskning av tidigare satsningar med dryga två miljarder. Det vi till vardags kallar för nedskärningar, inte satsningar.

Cop 15: Till Köpenhamn åkte Sverige som ledare för EU med det löjligt låga budet 20-30% utsläppsminskingar som i verkligheten skulle leda till en global uppvärmning på minst 4.2 grader. En bra bit över det två graders mål man säger säg företräda. Som tack för den svenska regeringens bristfälliga insatser under förhandlingarna fick de den tveksamma äran att ta emot Fossil of the Day priset från miljöorganisationen Climate Action Network. Varje dag delades priset ut till de land eller grupp av länder som gjort mest för att sabotera förhandlingarna. I slutändan fick inte ens Sverige och EU vara med och förhandla.

Trafik, transporter och infrastruktur: Miljöminister Andreas Carlgren har dessutom visat att han har en konstig syn på det här med trafik. Han har av någon oförklarlig anledning fått för sig att det är bra om trafiken ökar trots att vägverket menar att vi måste halvera trafiken fram tills 2030, även om man räknar med förbättrad teknik. Då är det ju konstigt att Alliansen vill göra det dyrare att åka tåg, vill konkurrensutsätta kollektivtrafiken genom privatisering trots att det riskerar att leda till en fördubbling av biljettpriserna, har infört  fordonsskatt på bussar, har sänkt anslagen till cykelvägar och låter trängselskatten i Stockholm i 30 år framöver finansiera Sveriges dyraste motorvägsprojekt någonsin istället för att gå till kollektivtrafiken. Motorvägen heter Förbifart Stockholm och är intressant på många andra sätt utöver att den finansieras med pengar som borde gå till kollektivtrafiken. Det är ett projekt som kostar över en miljard per kilometer (28 miljarder för 27 km) och som inte är förenligt med miljöbalken, beräknas öka utsläppen av växthusgaser och som i slutändan ändå bara beräknas öka trafiken och därför inte heller kommer minska köerna i Stockholm. Dessutom så läggs minst 50% av infrastruktursatsningarna i Alliansens infrastruktursplan på vägprojekt vilket innebär att nödvändiga järnvägsprojekt så som Norrbotniabanan skjuts minst tio år bak i tiden. Regeringen har inte heller lagt fram något förslag på en flygskatt och man har till och med valt att avskaffa den flygskatt som riksdagen godkände innan Alliansen vann valet 2006.

Bilar: Att trafiken ökar är dock lugnt menar Carlgren som säger att alla bilar ändå kommer gå på el om tjugo år. Synd då bara att nybilsförsäljningen i Sverige är tredje utsläppstyngst i EU vilket i och för sig är en naturlig effekt av att regeringen lyckats med konststycket att subventionera de miljöbilar med högst utsläpp mest. Inte ens biltillverkarna själva tror att det är rimligt att alla bilar är miljöbilar tills dess, utan de mest optimistiska tillverkarna Renault tror att man kan hoppas på 5-10%.

Energipolitik och Vattenfall: Under Alliansregeringens styre har vattenfall ökat sina satsningar på kolkraft med 72% och halverat sina satsningar på vindkraft. Ett faktum som i sig inte är särskilt förvånande då Folkpartiet tycker att det ska vara fritt fram för Vattenfall att investera i kolkraft. Men det såg inte så schysst ut i media så man valde att skriva nya ägardirektiv till Vattenfall, med syftet att stoppa sådana satsningar i framtiden. Direktiven visade sig dock vara än svagare än de tidigare direktiven och kommer att göra det ännu lättare för Vattenfall att öka sina satsningar på fossila bränslen. Regeringen har dessutom tagit bort skatteavdragen för den havsbaserade vindkraften. (Jag kommer gå in på kärnkraft i senare inlägg)

Miljömålen: Alliansen har en knepig syn på Sveriges miljömål. Efter att inte alls ha agerat i frågan under två års tid så lämnade man in en proposition som helt enkelt föreslog att man skulle sänka målen för att göra dem lättare att nå samt skjuta på dem i tiden. Däremot får man inte för sig att satsa mer för att nå miljömålen, tvärtom så har man sänkt anslagen med nära en halv miljard. Jag tror någon måste berätta för Alliansen att problemen inte försvinner bara för att vi minskar våra ambitioner.

Vargjakten: De man däremot har valt att satsa miljömålspengar på är vargjakten. Där valde man att lägga 4-5 miljoner som skulle gå till att stärka den biologiska mångfalden. Miljöminister Carlgren menade att man bara skjöt sjuka och svaga djur men det visade sig rätt snart att samtliga skjutna vargar var fullt friska. Forskarna menar också att Carlgrens sätt att stärka vargstammen genom jakt har helt motsatt effekt. Hans Ellegren, professor i evolutionär biologi säger till exempel att man inte vetenskapligt kan motivera jakt på en så liten vargstam.

Handelsgödslet: Vid årskiftet 2009-2010 försvann skatten på handelsgödsel och skatten på kadmium i ett svep. Dessa skatter försvann trots att man visste att det skulle få stora hälsoeffekter på oss människor då mängden kadmium i maten ökar. Kadmium ökar bland annat risken att få cancer, njurbesvär, benskörhet och fertilitetsbesvär. Den slopade skatten innebär också att övergödningen av Östersjön kommer att accelerera och att utsläppen av den mycket aggressiva växthusgasen lustgas kommer att öka. Slopandet av skatten ger dessutom det konventionella jordbruket konkurrensfördelar mot det ekologiska, någonting som är negativt på mer än ett sätt då ekologiskt jordbruk inte bidrar till övergödningen av Östersjön på samma sätt.

Rot-avdraget: Man har valt att inte rikta ROT-avdraget mot åtgärder som minskar energiförbrukningen, någonting som däremot de Rödgröna vill göra.

Köttkonsumtion: Inga åtgärder har gjorts för att minska köttkonsumtionen trots att den står för cirka 18% av världens utsläpp, mer än alla världens transporter tillsammans.

Oljeborrningar: Man har sagt att man anser att oljeborrningar på Arktis bör ses som en affärsmöjlighet.

Earth Hour: Av någon oförklarlig anledning verkar Centerpartiet försöka göra det till sin grej att dissa Earth Hour hårt som möjligt. Uppenbarligen menar man att symbolhandlingar inte är värda någonting, och jag tänker utgå från att det ligger någon sanning i det. Jag tror att deras meddelande till oss är att de inte kommer att förändra sin politik oavsett hur många som släckte lampan igår.

Så det enda säkra sättet att få en vettig miljöpolitik efter valet är att inte ge Centerpartiet och Alliansen fortsatt stöd.

Annonser

32 svar to “Alliansens miljöpolitik är ett enormt luftslott”

 1. Anders 28 mars 2010 den 16:18 #

  Oerhört bra och ambitiös sammanfattning. Bra jobbat, jag kommer återkomma till det här inlägget fler gånger.

 2. Linn 28 mars 2010 den 21:59 #

  grymt jobbat, vilket otroligt ambitiöst arbete du gjort!

 3. Thomas 29 mars 2010 den 6:37 #

  Bra sammanfattning!

 4. Eva Berglund 29 mars 2010 den 6:48 #

  Utmärkt sammanfattning. Tack!

 5. Anders Dahlberg (C) 29 mars 2010 den 9:05 #

  Vad ska man säga, Miljöpartistisk populism. När jag kolla källorna (orkade kolla 3) så var det andra Miljöpartister som gjort uttalanden, hinner jag så kommer ett bloggsvar på detta men får se..

  Sedan har reaktionen ifrån Mp varit svag på denna debattinlägget (C) att IPCC sågar Miljöpartiets klimatpolitik. http://rickardnordin.blogspot.com/2010/01/gp-debatt.html

  • jakob 29 mars 2010 den 9:14 #

   En lokal miljöpolitik måste ju kombineras med en internationell. Eftersom man inte tar ansvar internationellt måste man ju göra det lokalt. Enligt ert resonemang så ska vi ju i sådana fall inte genomföra konkreta åtgärder om ingen annan gör det, en situation som skapar ett stiltje där ingenting sker.

   Vi kan ta COP 15 som ett exempel. EU säger att vi kan sänka våra utsläpp med 30% om alla andra gör liknande åtgärder, alltså villkorar man sina egna åtgärder med andras eventuella åtgärder istället för att göra någonting själv.

   Sen finns det totalt betydligt fler källor för det jag har skrivit än tre, så om du återkommer med vilka tre du menar så kan jag ta fram en oberoende källa för det.

  • Jenny Nilsson 29 mars 2010 den 10:27 #

   Anders Dahlberg: intressant att läsa på din bifogade länk att centern hävdar och slår fast hur deras poliktik han ge en viss grad höjning på den globala uppvärmningen. Man häpnar – INGEN vet exakt hur det där gradhöjnings resultatet blir i slutändan – utom uppenbarligen ni.

   • Anders Dahlberg (C) 29 mars 2010 den 19:55 #

    Det vet väll vi också, själva poängen är att enligt IPCC så kommer Miljöpartiet klimatpolitik fungera mycket sämre än Centerpartiets.

    • jakob 29 mars 2010 den 20:25 #

     När du säger det utgår du ifrån två premisser, båda är felaktiga.

     Dels utgår du ifrån att Miljöpartiet endast vill verka lokalt. Någonting som knappast är sant. Vi driver en offensiv miljöpolitik internationellt vår politik fick högst betyg av Naturskyddsföreningen när de granskade EU-parlamentarikerna – http://www.dn.se/debatt/vi-pekar-ut-eu-politiker-som-ar-samst-pa-miljon-1.859079 (Även om Lena Ek också låg i topp)

     Den andra premissen bygger på att Centern faktiskt gör nytta här i Sverige. Och det mitt blogginlägg visar är att det i väldigt många frågor inte är fallet. Till exempel lever er miljöminister i tron om att mer trafik är någonting positivt för miljön, när all forskning pekar på motsatsen (av självklara skäl, bilar släpper ut växthusgaser).

     Alltså faller båda dina premisser för vilket part som har störst potential för att minska utsläppen och stoppa temperaturhöjningarna, enligt IPCC’s forskning.

 6. Jenny Nilsson 29 mars 2010 den 9:16 #

  Bra skrivet, bra innehåll…rejäla kängor i baken på dem utan att vara ”elak”…men det blir väl så när man skriver rakt och sanningsenligt. Jag tänker länka detta vidare till facebook, jag har en del eko logiska vänner som är naturligt vis och som nog skulle uppskatta denna text.

 7. Roger Jönsson 29 mars 2010 den 12:40 #

  En mycket bra analys av alliansens bristande miljöpolitik. Det visar än en gång att alliansens säger en sak men gör något annat i verkligheten.

 8. razmatazuz 29 mars 2010 den 20:17 #

  Förbaskat bra inlägg! Detta har redan länkats till via min blogg och kommer återkomma till många gånger! Detta bör hamna på de högre politikernas bord och användas inför höstens val!

 9. Jan Öhlund 06 april 2010 den 19:05 #

  Fin analys och sammanfattning.

  Kanske inte går att komma förbi det som tyskarna säger och förmodligen i högsta grad gäller även oss i Sverige?

  Zuerst kommt das Essen, Dann kommt das Milieu und die Moral

 10. Christopher Björk (SSU) 08 april 2010 den 22:10 #

  Vilket fantastiskt, ambitiöst och gediget arbete du har gjort! Jag ska i den lilla mån som jag är kapabel till sprida vidare din välgjorda sammanfattning av alliansens hycklande miljöpolitik. Lycka till i framtiden!

 11. Nils Wedin 04 maj 2010 den 9:52 #

  Bra skrivet!

 12. Mattias 23 juni 2010 den 21:24 #

  Väldigt bra! som allt annat du skriver.

 13. Petter 12 december 2010 den 2:47 #

  Bra som alltid.

Trackbacks/Pingbacks

 1. Något om mål och medel « Ulrika Falk - 29 mars 2010

  […] Mycket läsvärt och ambitiöst skrivet om regeringens miljöpolitik av Jakob Lundgren ”Alliansens miljöpolitik är ett enormt luftslott”. […]

 2. Svar till Sofia Arkelsten « Jakob Lundgren - 01 april 2010

  […] till Sofia Arkelsten by jakob on 01 april 2010 Mitt inlägg om Alliansens bristfälliga miljöpolitik fångade mångas uppmärksamhet och en av de som uppmärksammade, och besvarade det var […]

 3. Om Alliansens luftslott i Fria Tidningen « Jakob Lundgren - 06 april 2010

  […] i Fria Tidningen by jakob on 06 april 2010 Fria Tidningen har snappat upp det jag skrev om Alliansens luftslott (aka ”miljöpolitik”) och det går nu att läsa en lite annorlunda text om det hela […]

 4. Sofia Arkelsten (M) försvarar inte ens Alliansens miljöpolitik « Jakob Lundgren - 18 april 2010

  […] inte ens Alliansens miljöpolitik by jakob on 18 april 2010 Efter att jag först grundligt sågat Alliansens miljöpolitik i ett inlägg fick jag svar av Sofia Arkelsten, miljöpolitisk talesperson för Moderaterna. I […]

 5. Tankar kring en Rödgrön miljöpolitik « Jakob Lundgren - 01 maj 2010

  […] som allt så är det ett bra alternativ till Alliansens högst bristfälliga miljöpolitik. Framför allt så är det en politik som ger oss en rimlig chans att nå våra uppsatta […]

 6. Det Rödgröna alternativet är presenterat « Jakob Lundgren - 04 maj 2010

  […] Den Rödgröna budgeten är ett tydligt alternativ till Alliansens politik. Och även om jag tycker att den är lite för mycket röd och för lite grön, till exempel så saknas lyckoperspektivet helt och hållet. Men i slutändan finns det mycket bra också och framför allt så är det ett alternativ till Alliansens ohållbara politik. […]

 7. Heja Centern! « Jakob Lundgren - 05 maj 2010

  […] Men även om jag inser att Maud Olofsson hycklar i frågan så vill jag uppmuntra Centern att fortsätta att driva frågan om att höja koldioxidskatten. För då har kanske Centern en chans att återigen bli ”Alliansens gröna röst” och då kanske Alliansen börjar driva en vettig miljöpolitik. Till skillnad från den politik de driver i dagsläget. […]

 8. Yngve, en grön veganpolitiker » Blog Archive » Mångfald behövs … - 13 maj 2010

  […] Takten som arter försvinner borde vara en väckarklocka men tyvärr händer inte så mycket. – Konsekvenserna av vårt kollektiva misslyckande kan bli allvarliga för oss alla. Biologisk mångfald ligger till grunden för de ekosystemfunktioner som krävs för att vi ska… […]

 9. Vem fixar klimatet? « Ulrika Falk - 19 maj 2010

  […] 19 maj 2010 av Ulrika Falk Alla känner vi till klimatförändringarna, och är åtminstone på pappret överens om att vi måste agera kraftfullt för att minska de negativa effekterna. Från politiskt håll finns mål om att minska koldioxidutsläppen. Regeringen har satt det till en minskning med 38 procent fram till 2020. Oppositionen tycker att det är för lågt. Men det viktiga är egentligen inte vilken procentsats man präntar in som mål. Det viktiga är att man tar målet på allvar, och för en aktiv klimatpolitik för att det ska uppnås. Och i det avseendet är alliansens miljöpolitik inget annat än ett enormt luftslott. […]

 10. Vem är det som inte svarar egentligen « Jakob Lundgren - 03 juni 2010

  […] Jag – Alliansens miljöpolitik är ett enormt luftslott […]

 11. Du är välkommen till Miljöpartiet, Solveig « Jakob Lundgren - 18 juni 2010

  […] där miljön stod i centrum, och jag kan inte mer än hålla med. Alliansens miljöpolitik är idag ingenting annat än ett luftslott där fina ord prioriteras högre än faktiska åtgärder. Nu senast kämpar till och med den […]

 12. Bloggen fyller ett år « Jakob Lundgren - 22 juni 2010

  […] Alliansens miljöpolitik är ett enormt luftslott (28 mars, 2010 […]

 13. Alliansen vinner pris i dålig miljöpolitik « Jakob Lundgren - 06 juli 2010

  […] åtgärder. Eller så som jag skulle vilja uttrycka det – ett pris för de som bygger retoriska […]

 14. Sverige är inte längre ett föregångsland inom miljöpolitiken « Jakob Lundgren - 23 juli 2010

  […] Annat läsvärt om Alliansens miljöpolitik – Det miljöpolitiska luftslottet i tre delar (1, 2 & 3), Alliansens miljöpolitiska rapport, Jakop Dalunde i GP, Densamme med Erik Malm om […]

 15. Business as usual « Jakob Lundgren - 13 oktober 2010

  […] drar igång mandatperioden med om möjligt ännu sämre miljöpolitik än den tidigare mandatperiodens. Man börjar med att sänka anslagen till allmän miljö- och naturvård med 116 miljoner för […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s