En Rödgrön bostadspolitik

2 Feb

De Rödgröna presenterade idag sin bostadspolitik och visar allt mer på att de kan leverera konkret politik och komma överens på allt fler områden, tvärtom vad Alliansen säger.

Och jag gillar mycket av det jag läser, (Ett urval)

Bostadsbristen;

 • Bostadsbristen ska byggas bort. Det behövs ett kraftigt ökat bostadsbyggande jämfört med dagens nivåer för att möta behoven. Vårt mål är att bostadsbyggandet 2016 ska uppgå till 40 000 bostäder om året varav en majoritet bör vara hyresrätter. Möjligheterna att klara detta är beroende av den ekonomiska utvecklingen samt insatser från kommunerna.
 • För att nå målet om ett ökat bostadsbyggande är vår ambition att nyproduktionen av hyresrätter mer än fördubblas under nästa mandatperiod. För att stimulera ökad nyproduktion vill vi införa ett verkningsfullt statligt investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter till överkomliga och förhandlade hyror. Krav för att få stöd är att boendekostnaderna blir rimliga enligt samma ordning som tillämpades under förra mandatperioden. För att få stöd ska fastigheterna klara ett energiförbrukningskrav på högst 70 kWh/kvm respektive 90 kWh/kvm beroende på geografisk zon

Klimatet;

 • Stat och kommun bör föra en aktiv markpolitik som gynnar tillkomsten av attraktiva och hållbara bostadsområden.
 • Samhällsplaneringen ska i större grad än i dag ta hänsyn till transportbehov. Vid planering av nya områden ska krav finnas på att redovisa områdenas kollektivtrafikförsörjning.
 • ROT-avdraget kompletteras med klimatbonus för radhus, villor, ägarlägenheter och bostadsrättsföreningar som genomför energieffektiviseringar. Ett stöd utgår med maximalt 50 000 kronor per lägenhet (50 % av arbetskostnaden), förutsatt minst 30 procent minskad energianvändning.
 • Vi vill därutöver avsätta medel för att rusta upp befintligt bostadsbestånd i miljonprogramsområdena. Detta under förutsättning att statens investeringar matchas från övriga parter. Dessa satsningar är oberoende av ROT-avdraget. Hyresgästföreningen redovisar att 650 000 lägenheter som byggdes under miljonprogramsåren är i behov av renovering och att 350 000 av dessa behöver renoveras under den kommande femårsperioden.
 • Energianvändningen i våra bostäder bör minska med minst 30 % till år 2020. Energieffektiviseringspotentialen är större i stora städer och i miljonprogrammen.
 • Alla byggnader som staten bygger ska klara ambitionerna om liten eller inget behov av extern värmetillförsel, om inte särskilda omständigheter finns.
 • Nybyggda hus ska inte få uppvärmas med el. Undantag ska kunna göras för mindre fritidsfastigheter.
 • Uppvärmning med direktverkande el ska fasas ut i befintliga fastigheter.
 • Förbud mot direkt fossil uppvärmning (inklusive gruppcentraler och liknande) införs vid nybyggnation.
 • Fossil uppvärmning (inklusive gruppcentraler och liknande) i befintliga fastigheter fasas ut.
 • Klimatinvesteringar ska uppmuntras. Energikrav ska ställas vid ombyggnad. En utredning om hur dessa krav ska utformas ska tillsättas med inriktning på att ombyggda hus i genomsnitt i landet inte ska förbruka mer än 90-100 kWh/kvm.
 • Boverket ska få i uppdrag att skärpa energikraven med inriktningen att kraven vid nybyggnation senast 2011 ska vara 70 kWh/kvm respektive 90 kWh/kvm beroende på geografisk zon.

Segregationen;

 • Aktivt bekämpa boendesegregationen. Satsningar på att bygga bra bostäder som människor har råd att bo i, god och framsynt samhällsplanering och en blandning av olika bostadstyper med olika upplåtelseformer har stor betydelse för att bryta segregationen.
 • Vi vill se mer av kompletteringsbebyggelse av hyresrätter i utpräglade villaområden och områden där bostadsrätter dominerar liksom kompletteringsbebyggelse av villor, radhus och bostadsrätter i områden som domineras av hyresrätter. Även kompletteringsbebyggelse av radhus, kedjehus eller parhus i hyresform bör prövas.

Det jag gillar mest av allt är att man ska satsa på blandad bebyggelse, hyresrätter med villor och tvärtom. Det har jag länge velat se som ett krafttag mot problemen med segregation vi har i Sverige, att kulturer och människor av olika ursprung blandas i vårt samhälle kan vi alla vinna på.

Att man skärper kraven för hur mycket energi nybyggda hus får släppa ut är även det väldigt positivt, samt att man kopplar ROT-avdraget till energieffektivisering, något nuvarande regering också borde ha gjort. Dessutom väljer man att fokusera på att nybyggnationen ska vara kopplade till en fungerande kollektivtrafik. Det är bättre att bygga i attraktiva områden nära staden (så länge de inte förstör de naturvärden som finns där) då det blir billigare för kommunen att erbjuda en god kollektivtrafik och utsläppen för transporterna minskar.

Sen så väljer man att driva ett förbud mot fossil uppvärmning i nya fastigheter och även uppvärmning med direkt el, även det är positivt då de banar väg för nya energieffektivare former för uppvärmning. I dagsläget står de svenska hushållens uppvärmning för över 50% av deras totala energiförbrukning.*

Satsningarna på nybyggnation är högst nödvändiga, inte minst i Stockholm där bostadsbristen är utbredd. Under åren 2005-2007 påbörjades i snitt bygget av 12200 nya bostäder om året, 2008 var samma siffra nere i 6800 nya. Samma år ökade Stockholms befolkning med 32000 personer.*

Det jag saknar är däremot en konkret summa för hur mycket man vill satsa på att renovera miljonprogrammen, renovationerna kommer att vara kostsamma och jag vill inte att de rinner ut i sanden som de har gjort under Alliansregeringens styre*.

För er som är intresserade av att läsa uppgörelsen så finns den här och Den Rödgröna bloggen skriver om det här. Läs gärna också Alliansfritt Sverige om Alliansens bostadspolitik.

Annonser

3 svar to “En Rödgrön bostadspolitik”

Trackbacks/Pingbacks

 1. Svar till Sofia Arkelsten « Jakob Lundgren - 01 april 2010

  […] Ja jag kan ställa upp på ditt resonemang här. Det är mer klimatsmart att konsumera tjänster än produkter. Men, ni hade i och med ROT en möjlighet att ställa krav på energieffektivisering men det gjorde ni inte. Det vill däremot De Rödgröna göra. […]

 2. Sofia Arkelsten (M) försvarar inte ens Alliansens miljöpolitik « Jakob Lundgren - 18 april 2010

  […] lite om tjänster och låga utsläpp så jag upprepar helt enkelt min fråga, de Rödgröna vill använda ROT-avdraget för att minska utsläppen, och om ni i Alliansen är så måna om att minska utsläppen varför har ni då inte valt att […]

 3. Tankar kring en Rödgrön miljöpolitik « Jakob Lundgren - 01 maj 2010

  […] Sedan tidigare finns också ett bostadspolitiskt paket som kommer att minska svenska bostäders energiförbrukning. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s