Så grön är (inte) regeringens budget

8 Okt

Tidningen Miljöaktuellt har gjort en sammanställning där de jämfört regeringens-, Miljöpartiets-, Socialdemokraternas- och Vänsterpartiets budgetar för att se om Sverige fortsätter ta Miljöfrågan på allvar.

Regeringen visar återigen att deras ”miljöpolitik” är en bluff. Minskade satsningar, höjda utsläppsnivåer och höjd skatt för kollektivtrafik är deras genomgående tema.

Den första punkten, Generell koldioxidskatt är regeringens politik svagast på. De vill inte ens röra vid skatten utan låter den ligga kvar på låga 105 öre per kg koldioxid. Socialdemokraterna vill höja med 6 öre och Miljöpartiet vill höja med 60 öre till 2012. Vänsterpartiet vill höja koldioxidskatten på bensin med 75 öre. Regeringen vill alltså inte handla i frågan, detta trots att Miljöekonomen Thomas Sterner menar att koldioxidskatter är det bästa sättet att få bukt med koldioxidutsläppen.

Regeringen sämst, vill inte röra skatten alls


Punkt två i deras undersökning gäller koldioxidskatt för anläggningar som handlar med utsläppsrätter. Här vill både regeringen och socialdemokraterna att deras utsläpp helt ska sluta skattas. Miljöpartiet vill att de fortfarande ska skattas för sina utsläpp medans vänstern saknar ett förslag.

Regeringen sämst, vill till och med ta bort klimatskatter


Punkt tre är alla överens men punkt fyra, koldioxidkomponent i fordonsskatt, är mer intressant. Här vill regeringen plötsligt höja högsta utsläppsnivån för miljöbilar, någonting som går tvärtemot den utveckling vi idag måste få till stånd. Jag har tidigare bloggat om deras misslyckade miljöbilspolitik här.

Socialdemokraterna har inget utarbetat förslag. MP föreslår precis som regering en höjning till 20 kronor per gram koldioxid (15 kr idag) men de vill inte höja taket för hur mycket en miljöbil får släppa ut. V vill höja till 24 kr men ta bort basskatten på 360 kr, de vill också att de ska vara billigare på landsbygden.

– Regeringen sämst, vill till och med höja den tillåtna utsläppsmängden för miljöbilar.


Punkt fem, Skattebefrielse på köp av miljöbilar är alla överens om men S, MP och V vill skärpa definitionen på Miljöbilar.

– Regeringen sämst, vill höja de tillåtna utsläppen för miljöbilar


Punkt 6, allmän skrotningspremie. Regeringen saknar här förslag medan S, MP och V alla föreslår en premie på 5000 per bil.

– Regeringen sämst, saknar förslag


Punkt 7, Fordonsskatt för bussar och lastbilar, är S, MP och regeringen relativt överens på, enda skillnaden är att regeringen och S vill skatta bussar och husbilar medan MP endast vill skatta de lätta lastbilarna då kollektivtrafik bör stödjas.

– Regeringen (och S) sämst, vill beskatta kollektivtrafiken vilket skulle göra den dyrare än den är idag


Punkt 8, Kilometerskatt på lastbilar, är det bara MP som har ett konkret förslag på. 2 kr per mil från och med 2012.

– Regeringen sämst, tillsammans med S och V saknar de ett förslag


Punkt 9, skatteavdrag för havsbaserad vindkraft. Här vill regeringen helt ta bort stödet för den havsbaserade vindkraften medan S, MP och V vill behålla den.

– Regeringen sämst, vill helt ta bort stödet för den havsbaserade vindkraften


Punkt 10, skatt på handelsgödsel. Regeringen vill helt slopa den här skatten från och med 2010. S vill behålla, MP behålla och på sikt höja och V vill höja skatten med 20 %.

– Regeringen sämst, vill till och med ta bort skatten. Naturskyddsverket kritiserar deras agerande här.

”På det sättet försvårar regeringen möjligheten att nå riksdagens klimatmål och kortsluter sin egen miljöpolitik inom de två miljöområden, Östersjön och klimatfrågan, som regeringen och miljöminister Andreas Carlgren angett som sina viktigaste prioriterade områden.”


Punkt 11, Skatt på flyg och flygbränsle (flyget idag betalar ingen skatt för sin klimatpåverkan). Här vill bara MP och V och införa en skatt. V i en klumpsumma per start och MP per passagerare.

– Regeringen sämst, vill inte skatta flygets klimatpåverkan.


Punkt 12, Registreringsskatt på båtmotorer. Bara MP kommer med ett förslag och det är en summa mellan 1000 och 15000 beroende på koldioxidutsläpp.

– Regeringen sämst, saknar förslag.


Så vad kan man dra för slutsats utifrån allt detta?

På elva av tolv punkter var regeringens politik den handlingsfattigaste av alla. Den enda punkt där de inte var sämst var den där alla fyra parter faktiskt var överens. På tre av punkterna ville regeringen till och med helt ta bort de insatser som gjorts och på två andra ville de höja utsläppstaken. På en punkt föreslog de till och med att kollektivtrafiken skulle börja skatta för sina utsläpp, någonting som skulle göra den mer oattraktiv då regeringen inte föreslagit någon allmän koldioxidskatthöjning.

Men ska man vara förvånad. Deras tidigare så kallade ”klimatsatsningar” har ju också de i realiteten varit minskningar av tidigare satsningar.

2007 års ”klimatmiljard” innebar egentligen en minskad satsning på två miljarder.

2008 års ”satsning” innebar att man drog in 400 miljoner kronor på skydd av djur och natur.

Och 2009 års klimatpolitik visar att de konsekvent satsar mindre, höjer tillåtna utsläppsnivåer och skapar kontraproduktiva åtgärder.

Annonser

2 svar to “Så grön är (inte) regeringens budget”

  1. Sara 11 oktober 2009 den 23:21 #

    När det gäller skrotningspremie så skulle jag nog vilja påstå att regeringen är BÄST som inte säger något om det.
    Skrotningspremie är inget grönt förslag och det är bara ett sätt att stimulera konsumtionen av fordon som i grund och botten är dåliga, oavsett ”miljö”märkning då de har en stor och svåråtgärdad klimatpåverkan i sin tillverkning.

Trackbacks/Pingbacks

  1. Miljörörelsen överger slutligen Alliansregeringen « Jakob Lundgren - 17 januari 2010

    […] trafik och utsläpp), skapat en miljöbilspolitik som främjar de bilar som släpper ut mest, lagt en budget som saknar satsningar på klimatet och i vissa fall till och med motverkar dessa (sänkt skatt på lastbilar, höja utsläppsnivån […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s