Irland förhandlar bort mänskliga rättigheter

1 Okt

Imorgon går det irländska folket till nyval i frågan om lissabonfördraget. Som enda land i EU gick det irländska folket till folkomröstning i juni förra året, och blev också det enda land i EU som röstade nej till Lissabonfördraget.

Att det enda land som sade nej också gjorde det via en folkomröstning är rätt intressant. Inga andra länder hade en folkomröstning, alla andra länder sade ja. Ett enda land som statistiskt underlag är självklart alldeles för litet för att dra någon som helst slutsats men det kan vara en intressant fingervisning. Hur hade det sett ut i Sverige om det svenska folket hade fått bestämma? Det lär vi aldrig få veta då riksdagen, med Miljöpartiet och Vänsterpartiet som enda motståndare röstade igenom Lissabonfördraget utan att ge folket en chans att komma till tals.

 

Nu ska i alla fall Irland hålla i en ny omröstning för Lissabonfördraget, enligt principen, vi kör omröstningar tills nej-sidan tröttnar. Men det måste man ändå förstå, det måste vara hemskt för de i EU som vill se Lissabonfördraget om processen stoppas utav ett enda land. Odemokratiskt kan man tycka.

För att motivera irländarna att rösta ”rätt” så har EU gett Irland ett antal förmåner. Vid toppmötet i juni i år så gavs Irland garantier att fördraget inte skulle påverka Irlands försvarspolitik, skattepolitik, abortmotstånd, utbildning- eller familjepolitik. *

Detta innebär att man fortfarande nekar de irländska kvinnorna rätten till sin egen kropp.  Det innebär också att irländarna kan fortsätta säga nej till samkönade äktenskap trots att artikel sex i fördraget slår fast att ”Unionen ska erkänna de rättigheter, friheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna”. Om vi då letar fram de stadgarna så hittar vi punkt ett under artikel tre, jämlikhet. Där står det att  ”All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara förbjuden.”. Sen hittar man också artikel nio under avdelning två, Friheter. Där står det att ”Rätten att ingå äktenskap och rätten att bilda familj ska garanteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.”

Irland har alltså lyckats förhandla bort en mänsklig rättighet, och om EU är villiga att sälja ut de mänskliga rättigheterna för att få med sig ett land vad ska då hindra EU från att låta andra land komma undan på samma sätt om nu fördraget går igenom?

 

Det som är positivt är däremot att Irland lyckas slippa undan skapandet av en gemensam EU-armé som ska driva en gemensam utrikespolitik och att EU enligt artikel tre punkt fyra ska ”upprätta en ekonomisk och monetär union som har euron som valuta.”. En punkt som går emot den svenska folkomröstningen som sade nej till Euron för ett antal år sedan.

Men det irländarna lyckats åstadkomma får en att undra, vad hade Sverige kunnat åstakomma om även vi hållit en folkomröstning om Lissabonfördraget?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s